TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1366 Ada, 37 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Daire p ...
Adresi : Saadetdere Mahallesi Orkide Caddesini Marmara Caddesine Bağlayan 7.Sokak No:132 4.Kat D:6 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 119,63 m2
Arsa Payı : 18/100
İmar Durumu :İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 tarih ve 1525 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 4.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:25
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1666 Ada, 37 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm 2 nolu ...

Adresi : Saadetdere Mah. Orkide Caddesini Marmara Caddesine Bağlayan, 7.Sokak No:132 Zemin Kat D:2 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 100,15 m2
Arsa Payı : 15/100
İmar Durumu :İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 tarih ve 1525 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 4.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:45
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:45

16/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer