TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Eski Mahalle, 1063 Ada, 5 Parsel, taşınmazın kuzey cephesinde ve doğu cephesinde imar yolu bulunmaktadır. Taşınmaz Yalvaç Şehir merkezine ortalama 1,00 - 1,50 km uzaklıkta yer almaktadır. Taşınmaz imar uygulamaları ve yapılaşma bakımından sorunsuz bir parseldir. Değerlendirmeye konu taşınmaz üzerinde üç adet yapı bulunmaktadır. I.Yapı (Ev): Yapı iki katlı kagir bina olarak yapılmıştır. Binanın zemin katı ve 1.katı mesken kullanımı için tasarlanmıştır. Binanın ortalama 25-30 yıl önce yapıldığı, binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalıdır. Binanın dış cephe kapıları, merdiven korkulukları ve balkon korkulukları demir doğramadan, pencereleri Pvc doğramadan ve binanın çatısı ahşap doğramadan imal edilerek üzeri kiremit ile kaplanmıştır. Yapılan kadastro ölçümlerine göre yapının tespite konu parsel üzerinde kalan kısmının toplam inşaat alanı (75,00 m² x 2 kat)150,00 m²'dir.

II.Yapı (Depo): I.yapının güney cephesine bitişik olarak yapılmış iki katlı zemini betonarme ikinci katı çelik konstrüksiyon yapım teknikleri ile yapılmış karma yapım tekniklerine sahip kullanım amacı depo vb. Olan yapıdır. Binanın ortalama 25-30 yıl önce yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapının kapı ve pencerelerinin demir/pvc doğramadan imal edilmiştir. Yapının çatı üstü sac teneke ile kaplanmıştır. Yapılan kadastro ölçümlerine göre yapının konu parsel üzerinde kalan kısmının toplam inşaat alanı (55,00 m² x 2 kat)110,00 m²'dir. III.Yapı (Samanlık): II.yapının güney cephesine bitişik olarak yapılmış tek katlı betonarme yapıdır.

Samanlık, besihane vb. işler kullanımı için tasarlanmıştır. Yapının çatısı ahşap doğramadan imal edilmiş olup üzeri sac teneke ile kaplanıştır. İçinde hayvan yemlik yerleri mevcuttur. Dış cephe kapıları takılmamış olup dış cephe pencereleri demir doğramadan imal edilmiştir. Yapılan kadastro ölçümlerine göre yapının 65,00 m²'lik oturum/inşaat alanı tespite konu parsel üzerinde kalmaktadır. Arazi Değeri: Yapılan piyasa araştırmasına göre ve değerlendirme kriterleri neticesinde değerlendirmeye konu taşınmazın keşif tarihi itibariyle (17.11.2022) metrekare beher değerinin 2.100,00 TL/m² olabileceğiTaşınmazın arazi yüzölçümü 869,94 m² olup değerinin:
2.100,00 TL/m² x592,26 m²= 1.243.746,00 TL * I. Yapı Değeri: Yapının tespite konu taşınmaz üzerinde kalan inşaat alanı 150,00 m² olup yaşı itibariyle %32 yapı yıpranma payı olduğu kanaatiyle yapının tespit tarihi içi değerinin:155,00 m² x 3.450,00 TL/m² x % (100-32) = 363.630,00 TL * II. Yapı Değeri: Yapının tespite konu taşınmaz üzerinde kalan inşaat alanı 110,00 m² olup yaşı itibariyle %40 yapı yıpranma payı olduğu kanaatiyle yapının tespit tarihi içi değerinin: 110,00 m² x 990,00 TL/m² x % (100-40) = 65.340,00 TL * III. Yapı Değeri: Yapının tespite konu taşınmaz üzerinde kalan inşaat alanı 65,00 m² olup yaşı itibariyle %40 yapı yıpranma payı olduğu kanaatiyle yapının tespit tarihi içi değerinin: 65,00 m² x 990,00 TL/m² x % (100-40) = 38.610,00 TL

Taşınmazın fiiliyattaki hali ile tespit tarihi için toplam değerinin:
1.243.746,00+ 363.630,00+ 65.340,00+ 38.610,00= 1.711.326,00 TL olabileceği belirtilmiştir.

Adresi : Yalvaç Eski Mah. 1063 Ada 5 ParselYalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü : 592,26 m²
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.711.326,00 TL
KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 22/05/2023

ilan için

Editör: Cem Özer