ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Isparta Uluborlu'da mahkemeden satılık 36.650 m² tarla . İşte detaylar...

T.C.
KEÇİBORLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
KeçiborluSulh Hukuk Mahkemesinin 2019/351 esas2022/78 karar no ve04/03/2022karar tarihi ilamı ilesatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZ
Özellikleri : Isparta ili Uluborlu ilçesi İleydağı köyü 260 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında %4 eğimli tarla vasfındadır.
Arazi üzerinde yapı bulunmayıp korunga tarımı yapılmaktadır. Toprak yapısı tınlı yapıdadır.
Yüzölçümü : 36.650 m2
İmar Durumu :Onaylı imar planı bulunmamakta olup köy yerleşik alan ve civarı sınırları dışında kalmaktadır. Taşınmaz Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 1.282.750,00 TL KDV Oranı : %10Damga Vergisi Oranı :‰ 5,69
Kaydındaki Şerhler: Teiaş genel müdürlüğünu 5430,28 m2 irtifak hakkı vardır
Artırma Bilgileri :

Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel (4/B) alacak Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel (4/B) alacak

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 11:04

12/09/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR