TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/60 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Isparta İli, Gönen İlçesi,Gölbaşı Köyü, SualtıMevkii, 40 Ada, 56 Parsel, 1.084,00 m2 Tarla Nitelikli taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır.Satışa konu taşınmaza ilişkin bilirkişi raporunda belirtilen hususlar aşağıyaçıkartılmıştır.Taşınmazın İmar Durumu :Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parselimar planı sınırları dışındadır. Taşınmazın Adresi ve Yakın Çevresi :Isparta İli, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü, Su altı Mevkii, 40 ada, 56 Parsel Gönen/Isparta adresinde konumludur. Taşınmazın çevresinde genel olarak tarım arazileri mevcuttur.

Yakın çevresinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Taşınmaz köyün batısında ve kuş uçumu yaklaşık Gölbaşı köyü yerleşim merkezine 1,00 km. Isparta şehir merkezine 16,00 km uzaklıktadır. Taşınmazın Hâlihazır Durumu :Parsel geometrik olarak dikdörtgen benzeri görünümlü bir formdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Batı tarafından kadastro yolu geçmektedir. Bölgede kapalı devre sulama sistemi ve bireysel kuyular mevcuttur. Bu nedenle sulama imkanı bulunmaktadır. Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle hububat tarımının yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Etrafındaki komşu parsellerin tamamı tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Adresi : Isparta İli, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü, Su Altı Mevkii, 40 Ada, 56 Parsel Gönen/Isparta
Yüzölçümü : 1.084,00 m2
İmar Durumu :Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parsel imar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 108.400,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 sayılı kanunun ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. 11/02/2021 -322 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Isparta İli, Gönen İlçesi,Gölbaşı Köyü, SualtıMevkii, 40 Ada, 57 Parsel, 1.084,00 m2 Tarla Nitelikli taşınmazın tam payı ile birlikte tamamının satışıdır.Satışa konu taşınmaza ilişkin bilirkişi raporunda belirtilen hususlar aşağıyaçıkartılmıştır.Taşınmazın İmar Durumu :Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parselimar planı sınırları dışındadır. Taşınmazın Adresi ve Yakın Çevresi :Isparta İli, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü, Su altı Mevkii, 40 ada, 57 Parsel Gönen/Isparta adresinde konumludur. Taşınmazın çevresinde genel olarak tarım arazileri mevcuttur. Yakın çevresinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Taşınmaz köyün batısında ve kuş uçumu yaklaşık Gölbaşı köyü yerleşim merkezine 1,00 km. Isparta şehir merkezine 16,00 km uzaklıktadır. Taşınmazın Hâlihazır Durumu :Parsel geometrik olarak dikdörtgen benzeri görünümlü bir formdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgedeki kadastro yollar sayesinde ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Batı tarafından kadastro yolu geçmektedir. Bölgede kapalı devre sulama sistemi ve bireysel kuyular mevcuttur.

Bu nedenle sulama imkanı bulunmaktadır. Parselin üzerinde keşif tarihi itibariyle hububat tarımının yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik düz meyilsiz zemin yapısına, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Parselde mekanizasyona uygun nitelikte tarım yapmak mümkündür. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Etrafındaki komşu parsellerin tamamı tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.

Adresi : Isparta İli, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü, Su Altı Mevkii, 40 Ada, 57 Parsel Gönen/Isparta
Yüzölçümü : 1.084,00 m2
İmar Durumu :Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde yapılan araştırmaya istinaden konu taşınmazın bulunduğu parselimar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 108.400,00 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6200 sayılı kanunun ek 9 maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. 11/02/2021 -322 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 11:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 11:17

17/05/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için

Editör: Cem Özer