İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Makalede yirminci yüzyılın başında, tarihte emsali az görülmüş bir milli kurtuluş mücadelesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını doldurduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, milletin azim ve kararlılığıyla kazanılan milli mücadele sonucunda millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet’in kurulduğunu kaydetti.

Bu yüz yıllık süreçte istikrarsızlık ve çatışmanın yoğun bir şekilde yaşandığı yakın coğrafyasında birlik ve beraberlik içerisinde mevcudiyetini muhafaza etmesinin Türkiye’nin gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu dile getiren İletişim Başkanı Altun, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde adeta küllerinden yeniden doğan Türk milletinin ve devletinin yükselmesi, ihyası ve modern çağın icapları doğrultusunda inşasını amaçlayan Cumhuriyet, ulvî hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.” dedi.

Türkiye’nin asrileşme hedefinin siyasi, iktisadi ve hukuki planda bir dizi değişim ve dönüşümü içerdiğini aktaran İletişim Başkanı Altun, yüz yıl boyunca zaman zaman iç ve dış müdahalelerle sekteye uğratılmaya çalışılsa da bu hedefleri gerçekleştirme istek ve iradesinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

DESKİ’den bir doğal arıtma da Kale-Karaköy’e DESKİ’den bir doğal arıtma da Kale-Karaköy’e

Bir taraftan demokratik ve hukuki kurum ve standartların seviyesinin yükseltildiğini diğer yandan iktisadi ve toplumsal kalkınma hamlelerinin hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade eden İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

“Dönem dönem millet egemenliğinin tam anlamıyla tecelli etmesinin önüne engel olarak çıkarılan vesayet mekanizmaları da halkın kendi iradesine hem sandıkta hem sokakta sahip çıkmasıyla aşılmış durumdadır. Kendi iradesini gasp etmeye teşebbüs eden müdahalelere ilk fırsatta sandıkta verdiği yanıt ve bizatihi 15 Temmuz’da ortaya konulan duruş, milletin kendi iradesine sahip çıkışının en önemli göstergeleri olmuştur. Modern bir Cumhuriyet kurmak için millet iradesine dayanılması temel şart olmakla beraber yeter şart değildir. Türkiye’nin iktisadi, hukuki ve demokratik standartlarıyla da çağına ayak uydurması gerekmektedir. Adil, şeffaf, yüksek yargıçlar gözetiminde ve halkın çok büyük teveccühüyle yapılan seçimler, Türkiye’nin demokratikleşme standardının önemli bir göstergesidir. Demokratik katılım ve sandıktan çıkan iradeye saygı Türkiye’de yıllar içinde daha da kökleşmiş durumdadır.”

“Mamur bir Türkiye”

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında siyasi ve hukuki kültür ve normlara ek olarak özellikle altyapı yatırımlarını tamamlamış, mamur bir Türkiye inşa etmek durumundayız.” ifadelerini kullanan İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin son yıllarda yaptığı altyapı hamlelerinin mamur bir Türkiye’nin köşe taşlarını oluşturduğunu bildirdi.

Altyapı yatırımlarının yerel plandaki en önemli çıktısının toplumsal refahın yükseltilmesi olduğuna dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, bu yatırımlar sayesinde Türkiye’nin stratejik konumunun getirdiği potansiyelden de yararlanma imkanına kavuşacağını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, tedarik zincirleri başta olmak üzere uluslararası ticaret ve üretim merkezlerinin hızla değiştiği ve dönüştüğü günümüzde Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik konumunun tüm dünyanın daha fazla ilgisini çektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Kendi altyapısını tamamlamış güçlü bir Türkiye bölgesinde daha fazla söz sahibi olacaktır.  Son yıllarda yapılan atılımlarla birlikte uluslararası dengelerde itibar edilen ve özellikle Ortadoğu ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel konularda oyun kurucu rolünü başarıyla ifa eden bir Türkiye söz konusudur. Son günlerdeki İsrail-Filistin çatışmasında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan çözüm odaklı ve meselenin insani boyutunu öne çıkaran siyasi tutum bunun bir göstergesidir. Ukrayna, Karabağ ve bölgesindeki diğer sorunların açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına giderken Türkiye bölgesinde oyun kurucu ve lider bir ülke haline gelmiştir.”

“Türkiye, Cumhuriyet’inin ikinci yüz yılında önder ve öncü bir rol oynamada kararlı”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası yapıların küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığı ve hatta söz konusu sorunları derinleşen krizlere dönüştürdüğünün görüldüğünü anlatan İletişim Başkanı Altun, “Yeni yüzyılın ve yeni dönemin ruhuna uygun, yeni dengeleri gözeten uluslararası kuruluşların tesis edilmesi gerektiği açıktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın deklare ettiği “Dünya Beşten Büyüktür” mottosu mucibince çok boyutlu ve çok aktörlü yeni uluslararası konjonktüre yönelik hazırlıklarını yapmaktadır.” dedi.

Türkiye’nin küresel ve bölgesel sorunların çözümünde insani ve diplomatik kanallar ile kamu diplomasisi gibi devletlerarası modern etkileşim araçlarını etkin bir şekilde kullandığının altını çizen İletişim Başkanı Altun, kitlesel göç hareketleri konusundaki insani ve uluslararası hukuka uygun tutumun, Tahıl Koridoru anlaşmasında gösterilen ve sonuçları itibarıyla bir bölgeyi değil Afrika başta olmak üzere çok daha geniş bir coğrafyayı ilgilendiren çözümlerin, Türkiye’nin bu konudaki etkin güç ve potansiyelini gösterdiğini söyledi.

Günümüz dünyasının gelecekte en önemli problemlerinden birinin de iklim ve çevre sorunları olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında bu konuda da önder ve öncü bir rol oynamada kararlı olduğunu bildirdi.

Tüm uluslararası sorunların çözümünde en önemli faktörlerden birinin de güçlü liderlik ve lider diplomasisi olacağını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin özellikle son yıllarda artan diplomatik girişimleri ve buna öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider diplomasisinin sorunların çözümlerinde belirleyici olmaya başladığını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik performansı Türkiye için olduğu kadar bölgesel ve küresel sorunlar çözümü için de bir imkan ve fırsat olarak görülmelidir.” dedi.

“2053 ve 2071 hedeflerine hızla ve emin adımlarla ilerliyoruz”

2053 ve 2071 hedeflerine hızla ve emin adımlarla ilerlemekte olan Türkiye’nin yeni yüzyılın en önemli küresel aktörlerinden biri olma iddiasını taşıdığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

“Bilgi ve enformasyon teknolojisinin getirdiği tüm yenilikler bu iddiayı sürdürülebilir kılmak adına seferber edilmektedir. Bununla birlikte bahse konu teknolojik dönüşümün meydana getirdiği dezenformasyon süreçlerinin olumsuz ve tehlikeli sonuçlarına karşı önemli mekanizmalar geliştirilmektedir.  Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, asrileşmenin gerektirdiği tüm alanlarda kuruluşundaki ilke ve prensiplere bağlı olarak yoluna devam etmektedir. Cumhuriyet’in yeni yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacaktır. Bu soyut ve gerçeklikten uzak bir iddia ve temenni değil; tarihten, millî birlik ve beraberlikten, devlet aklı ve devlet olma kapasitesinden ileri gelen güçlü bir tasavvurdur. Türkiye’nin sosyal, iktisadi ve jeopolitik konum ve potansiyeli, bu iddiasının haklılığını ve meşruluğunu gösteren en önemli unsurlardan biridir. Buna ilave olarak güçlü liderlik, etkin ve çok yönlü diplomasi, daha müreffeh bir toplum hedefi, Cumhuriyet’in yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak kodlamanın temel dayanaklarını oluşturmaktadır.”

Kaynak: Hibya Haber Ajansı