İftihar belgesi, ilkokul ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrencilerin derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın, uluslararası ve ulusal yarışmalarda ilk beş derece içine giren, ülkemizi temsil eden ve çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler için verilen bir ödüldür. Bu ödül, halk arasında "üstün başarı belgesi" olarak da bilinir.

İftihar belgesi nedir?

İftihar belgesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim alan öğrencilere verilen özel bir belgedir. Bu belge, öğrencilerin ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ilk beşe girmesi, okul birincisi olması, şehir ya da ülke çapında sporsal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde üstün başarı göstermesi sonucunda verilir. İftihar belgesi, öğrencilerin derslerinden bağımsız olarak verilen bir belgedir ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif başarılarının ödüllendirilmesini amaçlar. İftihar belgesi almak isteyen öğrenciler, çok az sayıda verilen bu belgeyi almak için spor ve kültürel faaliyetlere katılmalı ya da bizzat kendileri düzenlemelidir. İftihar belgesi verilmesi ancak okul kurulu kararı ile gerçekleşir ve oy çokluğu ile karar verilir.

İfithar belgesi neden kaldırıldı?

Millî Eğitim Bakanlığı, 10 Temmuz 2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapmıştır. Yapılan değişiklikler arasında iftihar belgesi adına yer verilmemesi bulunmaktadır. Buna göre, sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ayrıca, Teşekkür ve Takdir Belgesi ile ödüllendirilen öğrencilerin belgeleri sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte verilir.