Yargı emekçileri çözüm bekliyor

Adli Yılı açılışı nedeniyle açıklama yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Yönetim Kurulu, yargının bağımsızlığını ve yargı emekçilerine insanca çalışma koşulları isteğini yineledi

Yargı emekçileri çözüm bekliyor

Haber/ Didar DEMİRCİ

Dünya Barış Günü ve Adli Yargı Yılı açılışı nedeniyle Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Yönetim Kurulu, İzmir Adliyesi Baro katında basın açıklaması düzenledi. BES Genel Sekreteri Aziz Özkan’ın da katıldığı açıklamada, yargının bağımsızlığını ve yargı emekçilerine insanca çalışma koşulları isteği dile getirildi.

BES Yönetim Kurulu adına konuşan BES İzmir Şube Kadın Sekreteri Özlem Kırmızı, yargı hizmetinin halkın beklentisini karşılayamadığını ve yargı hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesinin kamu açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Kırmızı, “Ancak bu hizmetin nitelikli verilebilmesi için birinci koşul, hizmeti veren yargı emekçisinin ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik haklarının idare tarafından tam olarak sağlanmasıdır. Dünya’nın, Avrupa’nın en büyük adliye saraylarından, en ücra ilçelerde yer alan adliyelere kadar yargı hizmeti üreten yargı emekçileri, öncelikle düşük ücret, yoğun iş yükü ve idari baskı altında ezilmekte ve uğradığı haksızlığa eşitsizliğe karşı kendi kurumlarında çare bulamamaktadır. Bu durum başlı başına bir sorun olarak durmaktadır” ifadelerini kullandı.

Adliye binaları güvensiz

Korona virüs vakaları artarken, Ankara’da Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavı yapılmasına da değinen Kırmızı, “Adliye binalarının fiziki koşulları yurttaşların başvurma yoğunlukları ve benzeri gibi etkenler göz önüne alındığında, hizmet birimlerinde gerekli fiziksel mesafenin sağlanamayacağı, aynı anda birçok yargı emekçisinin bir arada hizmet vermek zorunda kalacağı ve bu durumun virüsün yayılmasını kolaylaştıracağı açıkça ortadadır. Salgın sürecinde yargı hizmetlerinin devam edebilmesi için öncelik yargı emekçilerinin sağlığının korunması olmalıdır. Bu konuda alınması gereken her türlü tedbir idarenin sorumluluğundadır” dedi.

Kırmızı, BES’in idareden taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Yargı emekçilerine insanca yaşayacakları bir ücret için derhal ek zam verilmelidir. Şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olmak üzere ödenen yol ücretleri, tüm yargı emekçilerine ödenmelidir. Zabıt Katibi yargı emekçilerine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu verilmelidir. Sözleşmeli istihdama son verilmeli, güvenceli istihdam esas alınmalı ve 4/B kadrosunda istihdam edilen yargı emekçileri 4/A kadrosuna geçirilmelidir. Disiplin soruşturması yönünden 2802 sayılı Yasanın ilgili hükümleri kapsamından çıkarılarak yargı emekçilerinin de 657 sayılı Yasa kapsamında disiplin soruşturmasına tabi tutulması konularında düzenleme yapılmalıdır. Fazla mesai ücretleri genişletilerek tüm yargı emekçilerine ödenmesi sağlanmalıdır. Atama ve görevde yükselmelerde mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır. Yardımcı yargı personelinin mağdur edilmeden yer değişikliği işlemleri gerçekleştirilmelidir. Artan iş yüküne karşın yeteri kadar personel alımı yapılması yerine yargı emekçileri üzerindeki baskı arttırılarak sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Bu tür uygulamalardan vazgeçilerek yeterli personel istihdamı yapılmalıdır.”

YORUM EKLE

banner97

banner96