banner109

TMMOB: TOKİ kanuna aykırı davranıyor!

TOKİ, İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde 809 konut, 2 ticaret merkezi ve 1 cami yapımı için ihaleye çıkılacağını duyurdu. Söz konusu yer hakkındaki imar planlarına ilişkin yargı kararını hatırlatan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, tepki gösterdi.

TMMOB: TOKİ kanuna aykırı davranıyor!

Haber/ Didar DEMİRCİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) web sitesinde, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi 809 konut, 2 adet ticaret merkezi ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 26.01.2021 tarihinde ihalesinin yapılacağını duyurdu. Söz konusu duyuru sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, konut üretimine ilişkin ihalenin dayanağı olan imar planlarının iptali istemiyle açılan davalardaki hukuki sürecin devam ettiğini ve hatta bu planlar hakkında yargının, iptal ve yürütmenin durdurulması kararları bulunduğunu hatırlatarak, yapılan ihalenin hukuka aykırı olduğunu açıkladı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulundan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “TOKİ’nin yargı kararından haberi mi yok? Yoksa yargı kararını tanımaması için özel bir kanun düzenlemesi mi yapıldı?” diye soruldu.

“Yürütmenin durdurulması kararı var!”

Kuruldan gelen açıklamada söz konusu alanın, geçmişte Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunduğu, sonrasında TOKİ’ye devredildiği vurgulanarak, “Uzundere Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planlar aracılığıyla alanın bir kısmı “konut alanı”, bir kısmı ise “üniversite alanı” olarak belirlenmiştir. Anılan plan kararlarına ilişkin ilk onama tarihi 01.08.2018 olmakla beraber birden fazla plan onama işlemi gerçekleştirilmiştir. İlerleyen süreçlerde, TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi, Karabağlar Belediyesi ve vatandaşlar tarafından söz konusu planların iptali istemiyle davalar açılmış, bu davalarda birden fazla iptal kararı verilmiştir. Yine bu kapsamda davalar devam etmekteyken, 05.02.2019 tarihinde yeni imar planları onaylanmış, bu planların iptali istemiyle açılan davada, İzmir 1’inci İdare Mahkemesinin 24.01.2020 tarih, 2019/1027 E. sayılı karar ile daha öncesinde alınmış mahkeme kararı dikkate alınarak, alanda telafisi güç zararların oluşmasını engellemek amacıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilen bu imar planı, konut üretimine ilişkin ihalenin dayanağı olan imar planıdır” denildi.

“İhalenin hukuki ve fiili sakıncaları var”

Kuruldan yapılan açıklamanın devamında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28’inci maddesi hatırlatılarak, “Bahsi geçen yürütmenin durdurulması kararını uygulama yükümlülüğü uyarınca, ilgili idarelerin dava konusu plana ilişkin tüm işlemleri durdurması gerekmekteyken 26/01/2021 tarihinde yapılacak bu ihalenin hukuki ve fiili sakıncaları olduğu ortadadır. Diğer taraftan yukarıda açıklanan dava süreçlerinde iptaline karar verilen imar planları ile son onaylanan ve hakkında yürütmenin durdurulmasına kararı bulunan imar planları benzer plan kararları içermektedir. Bakanlık tarafından “yargı kararlarına uygunluk” kavramını esneterek bölgedeki konut inşaatının bir an önce başlamasını sağlamaya dönük uygulamalar başlı başına hukuka aykırılık içermektedir. Bu anlayışın kentimizde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacağı açık olup, bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Deprem tehlikesi ile birçok bölgesi risk altında olan kentimizde öncelik verilmesi gereken husus, yeni konutların üretimi değil, mevcut yapı stokunu kamu yararına uygun bir şekilde yenileme çalışmaları olmalıdır. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak hukuka aykırı yürütülen bu işlemin takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 16:32
YORUM EKLE

banner97

banner96