Tarım arazisi yapılaşmaya açılıyor

ŞPO İzmir Şubesi, Ödemiş'e bağlı Gölcük Mahallesi'nde bulunan 27 adet taşınmazın Çevre Düzeni Plan Değişikliği, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Çevre Şehircilik Bakanlığına dava açtı.

Tarım arazisi yapılaşmaya açılıyor

Haber / Didar DEMİRCİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şube yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mahkeme kararına karşılık Ödemiş’teki 27 taşınmazı ilgilendiren mükerrer planları onayladığını açıklayarak, konuya ilişkin Danıştay 6. Dairesi ve İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını duyurdu.

'Rapor yok sayıldı'

Davaya konu olan 27 taşınmaza ait bilirkişi raporunun, TOKİ tarafından yok sayıldığı ve mükerrer plan kararları üretildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Planlama alanında yer alan parsellerin 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı amaçla kullanımının uygun olmadığına ilişkin İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 2018/1336 esasına kaydeden açılan davada verilen 2019/1062 sayılı kararda esas alınan bilirkişi raporunu hazırlayan heyetinde 1 adet profesör ünvanlı ziraat mühendisinin bulunması ve tarımsal alanlara esas yapılan tespitlerin uzmanı tarafından değerlendirilmiş olmasına karşın aksi bir durumun iddia edilmesi yapılan işlemin hukuksuzluğunu ortaya çıkarmaktadır.”

Davaya konu olan planlara bakıldığında nüfus kararlarını ve kent makroformunu bütünüyle bozacağını açıklayan şehir plancıları endişelerini şu şekilde paylaştı:

'Kent baskısı yaratır'

“Ödemiş İlçesi ve çevresinin temel gelir kaynakları arasında tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu dikkate alındığında dava konusu işlem bütünüyle hatalı bir işlemdir. Söz konusu planların, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı temel amaç hedefleri ile plan uygulama hükümlerine aykırı olacak şekilde sadece mülkiyet durumu göz önünde bulundurularak münferit talepler doğrultusunda yürütülen parçacık planlama yaklaşımı ile üretildiği açıktır. Dava konusu plan ve plan değişiklikleri bilimsel dayanaktan yoksun olduğu ve korunması gereken alanları yok etmeye dönük bir işlem olmasının yanı sıra Ödemiş İlçesi İlave ve Revizyon İmar Planı kararları ile çelişmekte olup, ayrıca Ödemiş ilçe merkezinin kuzeyinde konumlanan tarım alanlarında kentsel baskılara neden olacaktır.”

Açıklamanın devamında, “Bu durumda tarımsal niteliği korunması gerekli alanlarda ilave nüfus getirecek yeni bir imar planı onaylanması şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 17:29
YORUM EKLE

banner97

banner96