Tahtalı Barajı havzası tehdit altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği iptal edildi. Değişiklikle İzmir'de yılda 128 milyon metreküp içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı havzası tehdit altında kaldı

Tahtalı Barajı havzası tehdit altında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği iptal edildi. Değişiklikle İzmir'de yılda 128 milyon metreküp içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı havzası tehdit altında kaldı. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. İlgili değişiklik ile içme ve kullanma suyu havza alanlarının korunması ve planlanmasına ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldı.

GERİ DÖNÜŞÜ YOK


Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay, "İzmir'in içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda kentleşme ve sanayi baskısı mevzuat değişiklikleri ile koruma kapsamının yumuşatılması yaşam kaynaklarımızın da bu baskılara feda edilmesinin önünü açacaktır" dedi. Yönetmelik iptalinin içme ve kullanma suyu havza alanlarının korunması ve planlanmasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasındaki huhuksal tartışmaları ortadan kaldırdı ve iki bakanlığı uyumlu hale getirdiğini belirten Kınay, "Kentimizde de Gediz, K. Menderes, Kuzey Ege havzalarını değerlendirdiğimizde kalite ve miktar olarak bulunduğu durum; su kaynaklarımızın karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin yönetilemediği ve acil planlama ve yönetim süreçleri gerçekleştirilemezse geri dönüşü mümkün olmayan noktalara ilerlediğinin de bir göstergesi.


AVLANMAK YASAKTI


Kentimizin İçme suyu kaynağı olan ve İZSU yönetmelikleri ile koruma altında tutulmaya çalışılan Tahtalı Barajı Havzası'nda kentleşme ve sanayi baskısı mevzuat değişiklikleri ile koruma kapsamının yumuşatılması yaşam kaynaklarımızın da bu baskılara feda edilmesinin önünü açacaktır" dedi. Yönetmelik iptal edilmeden önce içme ve kullanma suyu sağlanan yüzeysel sularla ilgili yasaklar ve kısıtlamalar şu şekildeydi: İçme ve kullanma suyu rezervuarına atık su deşarj edilemez. Su kaynağını besleyen akar ve kuru derelere ise su kalitesini değiştirecek şekilde atık su deşarjına izin verilmez. Her türlü katı atık ve artıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz ve atılmasına izin verilemez. Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir. Ancak, göl yüzey alanının çok büyük olması nedeniyle yöre halkının; güvenlik, toplu taşıma, su ürünleri çıkarılması gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akaryakıt ile çalışacak su araçlarının kullanılmasına su alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla DSİ Genel Müdürlüğünce izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır. Yüzme, balık tutma, avlanma, piknik yapmaya, su alma noktasına 300 metreden daha yakın olan yerlerde izin verilemez. İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda ihale yoluyla balık avı yapılması, su ürünleri çıkarılması ve yetiştiriciliğinin yapılması yasaktır. Derelerden kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez.

Yapılaşma yasaktı


İptal edilen yönetmelikte şu kısıtlamalar ve tedbirler de yer alıyordu: Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 100 metre genişlikteki şeritte içme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz.Kısa mesafeli koruma alanı içinde turizm, iskan ve sanayi yerleşmelerine, her türlü katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez.1 kilometre genişliğindeki orta mesafeli koruma alanı içinde ise hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskana izin verilemez. Bu alanda galeri yöntemi ile patlatmalar, kırma, eleme, yıkama, cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri yapılamaz, suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz. Bu alanda hiçbir surette katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. Akaryakıt istasyonu yapılamaz.
Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2018, 11:04
YORUM EKLE