Socar'ın ÇED izni Danıştay'dan döndü

Socar'ın ÇED izni Danıştay'dan döndü
Danıştay 14. Dairesi, Aliağa'daki Socar termik santraline verilen ÇED izninin iptali ile ilgili EGEÇEP’in açtığı davayı reddeden İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Mahkeme yeni bilirkişi raporu istedi.

Danıştay 14. Dairesi, Socar termik santraline verilen ÇED izninin iptali için Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun (EGEÇEP) açtığı davanın reddedilmesi kararını bozdu. Danıştay 14. Dairesi Aliağa yakınlarında yapımı planlanan Socar termik santraline verilen ÇED izninin iptali ile ilgili EGEÇEP’in açtığı davayı reddeden İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Danıştay yerel mahkemenin kararında bir dizi eksiklik olduğu sonucuna vararak yeni bir bilirkişi raporu ile birlikte davanın yeniden görülmesine hükmetti.

YETERSİZ BULUNDU

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGEÇEP Eş Sözcüsü Ali Osman Karababa, EGEÇEP olarak petrokok yakacak olan termik santrale karşı açılan davanın yargılamada yapılan pek çok hatanın yanı sıra uzman ve objektif olmayan bilirkişilerden alınan rapor sonucu reddedildiğini hatırlattı. Bu kararın temyize götürüldüğünü ifade eden Karababa, Danıştayın geçtiğimiz günlerde yerel mahkemenin kararını bozduğunu belirtti. Karababa, Danıştay’ın kararında özetle bilirkişi raporunda, tasarım modellemelerinde kullanılması gereken meteoroloji istasyonu verileri, denizden su alma ve bu suyun deşarjı sonrasında oluşacak sıcaklık artışının deniz canlıları yaşamı üzerinde etkisinin yeterince irdelenmediğine dikkat çektiğini bunun aynı sıra, nihai ÇED raporundaki flora-fauna çalışmalarının irdelenmediği, projenin denize ve duyarlı yörelere, tarım ve orman alanlarına, su kaynaklarına ve proje alanının yakınında bulunduğu ileri sürülen Arkeolojik sit alanına etkilerinin ve alınacak önlemlerin yeterliliğinin değerlendirilmediği gibi eksikliklere dikkat çektiğini dile getirdi.

YENİ RAPOR İSTENDİ

Danıştay’ın, bilirkişi raporunun bu haliyle hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığı sonucuna vardığını aktaran Karababa şunları dile getirdi: "Danıştay, seçilecek bilirkişiler arasında bir çevre mühendisinin bulunması, diğer bilirkişilerin ise projenin ve bulunduğu çevrenin özelliklerine göre ve nihai ÇED raporunu hazırlayan kişilerin uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle seçilmesi gerekmektedir’ dedi. Aynı zamanda termik santrale verilen ÇED Olumlu kararının, alanın niteliğine, tarım alanları, su kaynakları, denize ve duyarlı yörelere etkisinin belirlenebilmesi için birisi çevre mühendisi olmak üzere, kimya mühendisi, orman mühendisi, meteoroloji mühendisi, jeoloji mühendisi, arkeolog, flora-fauna uzmanı ve hidrobiyolog gibi uzmanlardan oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyeti ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine hükmetti. Aliağa’yı ve bölgemizi yaşanmaz hale getirecek termik santrallere ve diğer kirletici yatırımlara karşı meşru yollardan mücadeleye devam ediyoruz." Ayrıca Socar termik santralinin yapılacağı bölgenin özel proje alanı ilan edilmesine karşı dava açan İzmir Büyükşehir belediyesi bir süre sonra davasından vazgeçmişti. İBB’nin bu kararı yaşam savunucularının yoğun tepkisine neden olmuştu.
Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2017, 10:02
YORUM EKLE

banner97

banner96