Şehir Plancıları Odası: Bu karar İzmirliler için bir kazanımdır

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bakanlar Kurulu'nca önce riskli alan ilan edilen, ardından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendikten sonra planları yapılan 101 hektarlık alan için açılan davada, 2 ayrı davada, idare mahkemeleri planları iptal etti.

Şehir Plancıları Odası: Bu karar İzmirliler için bir kazanımdır

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bakanlar Kurulu'nca önce riskli alan ilan edilen, ardından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendikten sonra planları yapılan 101 hektarlık alan için açılan davada, 2 ayrı davada, idare mahkemeleri planları iptal etti. Konuyla ilgili olarak Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bu kararın İzmirliler açısından bir kazanım olduğu belirtildi.

Karabağlar'da Bakanlar Kurulu tarafından 2012 yılında riskli alan ilan edilen, ardından da kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirlenip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca planlama yapılan 540 hektarlık alanın 101 hektarlık bölümünde, bir şirket inşaat çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürerken, hazırlanan planlar için Karabağlar Belediyesi ile kentsel dönüşüm bölgesinde arazisi bulunan bir kişi, planların iptali istemiyle İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Aynı zamanda Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile 84 derneğin içinde yer aldığı Mahaleler Birliği adlı oluşum da, planların iptali için İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Her iki idare mahkemesi de, sağlıklı nüfus hesaplamalarının yapılmadığı, planlama alanı içerisindeki sosyal donatı alanlarının eksik hesaplandığı, bölgede öngörülen ulaşım sistemi planının uluslararası geometrik standartlar temelinde olmadığı ve ulaşım planına aykırı olduğu gerekçesiyle, hazırlanan planların iptaline karar verdi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA BOŞ ARAZİLER YAPILAŞMAYA AÇILDI'

Bu karar üzerine Karabağlar'ın Limontepe Mahallesi'nde bir araya gelen Karabağlar Mahalleler Birliği üyeleri ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi üyeleri, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Sekreteri Zafer Mutluer, "Belli çevrelere rant aktaran, heyelan riski bulunan alanı yapılaşmaya açarak insan hayatını riske atan, ekolojik değerleri göz ardı eden, kentsel dönüşüm adı altında boş arazilerin yapılaşmaya açılarak yeni sorunlar üretmesi muhtemel imar planlarının iptali başta Karabağlar halkı olmak üzere tüm İzmirliler için bir kazanımdır. Kentsel dönüşüm projeleri sadece konut iyileştirilmesi düzleminde düşünülmemelidir. Önemli olan, kamu yararının gözetilerek, yaşam kalitesinin her yönden yükseltilmesi amacıyla, katılımcı ve bütüncül planlama anlayışıyla dönüşüm modellerinin tasarlanması ve uygulanmasıdır. Başka bir ifadeyle kentsel dönüşüm projesi, söz konusu alanın kendine özgü nitelikleri ile planlanmalı ve oluşturulacak dönüşüm modeli fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla tüm tarafların katılımı sağlanarak kurgulanmalıdır" dedi. Vatandaşlar, açıklamanın ardından, dağıldı. DHA

YORUM EKLE

banner97

banner96