Kimyasal hadım yeniden gündemde

Kimyasal hadım yeniden gündemde

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında kimyasal hadım cezasının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Gül, "Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Hadım da dahil konu görüşülecek" dedi.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU


Cinsel suçlarda faillere ‘kimyasal hadım’ uygulanabilmesini öngören yönetmelik için 20 Ağustos 2017'de Danıştay’a açılan davada değişikliğin kanunla yapılabileceği kararı çıkmıştı.Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 7/1. maddesine göre şöyle tanımlanmıştı: Cinsel saldırı suçlularına yönelik olmak üzere ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem.

Danıştay 10. Dairesi kararını bu görüş ışığında yönetmeliğin 7/1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi.

KİMYASAL HADIM NEDİR?


Resmi Gazete'de "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik" adı altında yayımlanan kimyasal hadım yöntemi konusunda düzenleme yapılmıştı.

Cinsel saldırı suçlularına yönelik olmak üzere ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem olarak tanımlaman tedaviye ilişkin yönetmelikte şu düzenlemeye gidilmişti:“Hakkında tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilen hükümlü, gerek duyulması halinde bulunduğu kurum tarafından tedavinin uygulanması için ilgili sağlık kurumuna sevk edilir. Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde tıbbi tedavi kararının uygulanmasını sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü Bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nakledilir. Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında düzenlenecek protokol kapsamında ödenir.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilen hükümlülerin tedavileri mahkûm koğuşu bulunan devlet veya üniversite hastanelerinde yerine getirilir. Tedaviye yönelik işlemler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik altında ve koşullu salıverilen hükümlüler için ise denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilir.”
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2018, 12:47
YORUM EKLE