banner109

Kamuda acil önlemler alınmalı

BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, salgında gelinen noktanın çok riskli olduğunu duyurarak, kamu iş yerlerinde alınması gereken acil önlemleri paylaştı.

Kamuda acil önlemler alınmalı

Haber/ Didar DEMİRCİ

Vaka artışına dikkat çeken Güven, “Çalışma yaşamında acilen yeni önlemlerin alınmasını gerektirmektedir” dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Yönetimi, kamu iş yerlerinde dönüşümü çalışmaya geçilmesi, mesai saatlerinin pandemi önlemlerine göre düzenlenmesi ve tüm emekçilere aşı yapılması talebi ile basına açıklama yaptı. Açıklamayı BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, okudu. Güven, Resmi Gazete’nin 1 Mart 2021 tarihli 31410 mükerrer sayısında yayınlanan 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile normal çalışma düzenine geçildiğini hatırlatarak, yerinde karar sürecine değindi. Güven, “İzmir’in yüksek riskli iller arasında yer aldığı belirtilmiştir. Ancak hızla artan vaka sayılarına rağmen, İzmir Valiliğince ilimizde dönüşümlü çalışma kaldırılarak normal çalışma düzenine geçilmiş ve farklılaştırılmış çalışma yöntemi; Konak’ta çalışma saatleri 09.00- 17.30 olarak, diğer ilçelerde ise 08.00- 17.00 saatleri şeklinde uygulanması kararı verilmiştir. 2021/18 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında “Bu süreçte İl/ İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) verilerine göre kontrollü normalleşme dönemini içeren 1-15 Mart dönemi ile önceki 15 günlük dönemin kıyaslandığında ihbar sayılarında yüzde 66’lık, resen yapılan denetimlerde ise yüzde 155’lik bir artış yaşandığı görülmektedir” denilmektedir” açıklamasını yaptı.

Sağlıkları idarecilerin inisiyatifinde

Kontrollü normalleşme sürecine girildiği 2 Mart 2021 tarihinden itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları birçok alanda kontrolün ve denetimin artırılmasına yönelik olduğunu dile getiren Güven, “Kamu işyerlerinde tam tersi bir durum yaşanmaktadır. Kamu işyerlerine ilişkin birçok önlemin kaldırılarak kısmi normalleşmeye geçilmesi, kamu işyerlerinde vatandaş yoğunluğunu olağan dışı artırmıştır. Bir çok iş yerinin fiziksel koşullarının mesafe şartına uygun olmaması, vatandaş başvurusu alınan birimlerde teması önleyici önlemlerin (bankalarda bölmelerin olmaması vb.) yetersizliği, mesai geliş gidişlerinde toplu ulaşım araçlarında fiziksel temasın önlenemeyecek boyutlarda olması, çalışma yaşamının normalmiş gibi yürütülüyor olması vaka sayılarının da artmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra kronik rahatsızlığı olanlar gibi riskli grupların hatta İzmir Valiliğinin kararı ile yasal süt izni kullananların hizmette ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılmasının idarecilerin inisiyatifine bırakılması, bu durumun birçok idareci tarafından gereksiz kullanımı ile suiistimal edilmesine, hatta iş barışını bozacak husumetlere neden olduğu görülmüştür” dedi.

“Doğal bağışıklığa terk ediliyoruz”

Pandemi sürecinde alınan önceki kararları hatırlatan Güven, “Gerek mesai saatlerinin azaltılması gerekse dönüşümlü çalışma, uygun yerlerde uzaktan çalışma biçimi gibi koruyucu kararların kaldırılması; kamu emekçilerinin hala aşı yapılmadığı koşullarda emekçilerin doğal bağışıklığa terkedildiğini gösteriyor. Emekçilerin kendi kaderine terkedildiği bir çalışma yaşamında pandemi ile topyekûn mücadeleden bahsedilemez. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında da belirtilen vaka sayılarındaki artış İzmir’in risk olarak hızla kırmızıya doğru yönelmesi, henüz en acil grupların dahi aşılamasının yapılmamış olması, çalışma yaşamında acilen yeni önlemlerin alınmasını gerektirmektedir” diye konuştu. Konuya ilişkin taleplerini önümüzdeki günlerde İzmir Valiliği ile de paylaşacaklarını açıklayan Güven, acil talepleri şu şekilde sıraladı:

“1. Dönüşümlü çalışmaya ve alt yapısı uygun olan birimlerde sekiz saati aşmayacak şekilde uzaktan çalışmaya yeniden başlanmasını,

2. Dönüşümlü çalışma haftalık gruplar halinde tüm çalışanlar arasında eşit uygulanmalıdır. İdari kadrolar kendi arasında dönüşümlü çalışmaya dahil edilmesini,

3. Mesai saatleri 10.00-16.00 (Öğlen arası yarım saat) olacak şekilde yeniden düzenlenmesini,

4. Kamu iş yerlerinde koruyucu önlemlerin yeterliliği denetlenmeli, eksiklikleri olan iş yerlerine gerekli hijyenin sağlanması, koruyucu ekipman dağıtımı ve önlemlerin alınmasını,

5. Kronik rahatsızlığı olanlar, engelliler, gebeler, süt izni, ebeveyn izni v.b. riskli grupların idariizinhaklarınınidarekeyfiyetinebırakılmadankullanılmasınınsağlanmasını,

6. Kamu işyerlerinde riskli gruplar başta olmak üzere hızlı bir şekilde aşılamanın yapılmasını talep ediyoruz.”

YORUM EKLE

banner97

banner96