banner112
banner111

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 12 itfaiye eri alacağını duyurdu. Belediye, alımların 27 Eylül ila 01 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

İtfaiye Eri kadroları için 25/10/2021-28/10/2021 tarihleri arasında yapılacak olan yazılı sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.

Başvuru  genel  şartları:  

İlan  edilen  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu'nun   48’inci   maddesinin   birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli
bulunmamak.
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100