Hukuk mücadelesinde zafer Büyükşehir'in

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente çağdaş bir geri dönüşüm tesisi kazandırmak için yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı.

Hukuk mücadelesinde zafer Büyükşehir'in

Yamanlar bölgesinde kurulması planlanan 'Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi' için bilirkişi raporlarının olumlu gelmesinin ardından, İzmir 5. İdare Mahkemesi de, projeye ait yer seçiminin uygunluğunda 'hukuka aykırılık bulunmadığına' karar verdi. Şimdi sıranın dondurulan ÇED sürecinin tamamlanarak projenin hayata geçirilmesine geldiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır kente kazandırmak için mücadele ettiği 'Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde nihayet mutlu sona yaklaşıldı. Katı atıkların entegre bir yaklaşımla ekonomiye değer olarak kazandırılacağı 'kapalı alanda tam otomatik olarak işleyen' bir tesisin kurulması gerekliliğinden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin yeri konusunda karşılaştığı son engeli de aştı. Yamanlar bölgesinde yapılacak tesisin yer seçiminin uygun olduğuna ilişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nın iptali yönünde açılan davada, bilirkişi raporunun olumsuz olması nedeniyle 2016 yılında verilen yürütmeyi durdurma kararı ortadan kalktı. Bilirkişi heyetinin değişmesinin ardından çıkan olumlu yöndeki rapor doğrultusunda İzmir 5. İdare Mahkemesi, Mahalli Çevre Kurulu Kararı'na karşı açılan davanın reddine karar verdi. Böylece dava nedeniyle dondurulan ÇED süreci tamamlanabilecek ve projenin uygulama sürecine devam edilecek.

Bulunan yerler için engel çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente modern bir 'entegre katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi' kurma çalışmalarını 2005 yılında gündemine aldı. Ancak o tarihten bu yana projenin gerçekleştirilmesi önündeki engeller eksik olmadı. Proje, henüz yer arayışları aşamasında kurum görüşlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sürekli sekteye uğradı. 2011 yılında Torbalı, Menderes ve Menemen'de projenin uygulanabilmesi için uygun araziler bulunmasına karşın, bu bölgelerde yapılması mümkün olmadı. Son olarak 2012 yılında şehrin kuzey aksında; Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçe sınırlarının kesiştiği noktada, Yamanlar'daki yer tespit edildi. Bu tarihten sonra tesisin kurulması ile ilgili zorlu bir süreç başladı.

YORUM EKLE