banner112

'Geçici görevlendirme adı altında cezalandırılıyoruz'

Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan, son birkaç aydır iş yeri temsilcilerinin geçici görevlendirme adı altında cezalandırıldığını öne sürdü. Doğan, anlaşma sağlanamazsa yargıya başvurduklarını açıkladı

'Geçici görevlendirme adı altında cezalandırılıyoruz'

Haber/ Didar DEMİRCİ

Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube iş yeri temsilcilerinin, çalıştıkları hastanede yandaş bir sendikaya üye olmadıkları için ceza verir gibi geçici görevlendirme adı altında birimlerinin ve hastanelerinin değiştirildiğini açıklayan Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan, “Nisan ayında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniği'nde görevli iş yeri temsilcimiz, aşı ve filyasyon ekibinde görevlendirilmiş, ardından işyeri temsilcisi olduğu ve sıralı geçici görevlendirmeler dahilinde iş yeri temsilcisinin en son görevlendirildiği, ilgililere aktarıldığında sehven yapıldığı söylenmiş olmasına rağmen, ilk görevlendirme sonlandıktan sonra, asıl görev yerine geri döndüğü gün öğleden sonra 694 sayılı yönerge gerekçe gösterilerek bu kez Mayıs ve Haziran ayları için aşı ve filyasyon ekibinde görevlendirildiği kendisine bildirilmiştir” dedi.

Görev süresi uzatıldı

Doğan, pandeminin pik yaptığını hatırlatarak, “Tam kapanma uygulanan bugünlerde, en çok hasta yoğunluğu yaşanan hastanelerden birisi olan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Acil Tıp Kliniği’nde, kendilerine Acil Tıp Kliniği’nde daha fazla ihtiyaç duyulmasına, hastalık ve benzeri nedenlerle aktif çalışabilecek durumda olan uzman ve asistan sayısı azalmış olmasına rağmen görevli Acil Tıp uzmanları il içi ve il dışı geçici görevlere gönderilmeye, Acil Tıp asistanları da filyasyon ekiplerinde görevlendirilmeye devam etmektedir” diye konuştu. Doğan, bir diğer örneğin de Foça Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olan işyeri temsilcisinin Kasım 2020 tarihinden itibaren sık sık İzmir’de değişik hastanelerde görevlendirilmesi olduğunu söyledi. Temsilcinin, hastaneye iş yeri temsilcisi olduğunu bildiren bir yazı yazmasına karşın geçici görevlendirildiği Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki görev süresinin haftanın üç günü orada görev yapacak şekilde uzatıldığını söyledi.

Geçerli neden yok

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personelinin, idare tarafından; görev yaptığı hastanenin başka bir bölümüne gönderilmesi durumunda dahi, atamanın iptali için açılan davalarda 4688 sayılı kanunun 18’inci maddesi hükmünü hatırlatan Doğan, şöyle konuştu: “Sendika şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin haklı bir neden olmadıkça görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine dair idari yargı kararları mevcuttur. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yönerge gerekçe gösterilerek ve yasa ve yargı kararlarına aykırı bir şekilde yapılan bu geçici görevlendirmelerin, sendikal yetki sürecinde olduğumuz şu dönemde temsilcilerimizin iş yerinde sendikal faaliyetleri sürdürebilmesini, dolayısıyla sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik olduğu düşüncesindeyiz.”

Doğan, konuya ilişkin görevlendirmelerin iptaline yönelik anlaşma sağlanamazsa yargıya başvuracaklarını duyurarak, “Sağlık çalışanlarının hak kaybına uğramasına ve mağdur edilmesine sebep olup, akılcı olmayan, eşitlik ve verimlilik ilkesine uygun olmayan her türlü uygulamanın -gereğinde yargı yoluna gitmek dahil- takipçisi olacağımız, kamuoyuna duyurulur” dedi. 

YORUM EKLE