banner112
banner111

DEÜ’den Sayıştay'a yanıt: Belgeleri gönderdik

Dokuz Eylül Üniversitesi, 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan " istenen belgelerin gönderilmemesi" iddialarına yanıt verdi.

DEÜ’den Sayıştay'a yanıt: Belgeleri gönderdik

2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun açıklanmasının ardından, raporda yer alan Kurumun Hesap Verme Sorumluluğunu Tam Olarak Yerine Getirmemesi bulguları sebebiyle tepki çeken Dokuz Eylül Üniversitesi’nden açıklama geldi.

Üniversiteden istenen belgelerin pandemi şartlarına rağmen mesai saati gözetilmeksizin Sayıştay’a gönderildiğine dikkat çeken DEÜ yönetimi, bilgi ve belgelerin 3.150 sayfa olduğunu ve 19 Temmuz 2021 tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderildiğini açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Üniversitemizin '2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yazılı bir kısım hususlara ilişkin basında yer alan haberlere karşı açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Üniversitemizden bilgi ve belge talebinde bulunan tüm kamu kurumlarına gecikmeksizin cevap verilmiş ve istenilen bilgi ve belgeler, pandemi koşullarına rağmen mesai mefhumu gözetilmeksizin, 3.150 sayfa olarak 19 Temmuz 2021 tarihinde Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Kurumumuz tarafından Sayıştay'a açıkça ve detaylı bilgi verilmesine rağmen bazı basın yayın organlarında sanki hiç bilgi verilmemiş ya da yanlış bilgi verilmiş gibi gerçeği yansıtmayan haberlerle kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

Üniversitemiz tarafından Sayıştay denetimine tabi olan tüm iş ve işlemler, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Yükseköğretim Kanunu ve tüm ilgili mevzuata uygun bir şekilde, kamu menfaatleri ve yine kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması şeklinde yerine getirilmiştir.

Rapordaki Tespit

“Denetlenen İdare; Sayıştay Başkanlığının 2020 yılı Denetim Programı çerçevesinde Üniversitenin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ile görevlendirilen Denetim Ekibinin Kurumdan talep ettiği bilgi/belgeleri istenilen zaman ve içerikte sunmadığı gibi denetim ekibinin her düzeyde sorumlu Kurum personelinden sözlü ya da diğer elektronik kanallarla bilgi almasına imkan sağlamamış, yetkilendirilen denetçiler tarafından Sayıştayın resmi mail adresinden gönderilen 40 adet bilgi/belge isteme mailini cevapsız bırakmıştır. Sonuç olarak, Üniversitenin denetim süreci sağlıklı olarak yürütülememiş ve yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir. Denetlenen İdare, 5018 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde hüküm altına alınan “hesap verme sorumluluğu” görevini tam olarak yerine getirmemiştir.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021, 13:26
YORUM EKLE