DEÜ'de yine ceza yine usulsüz atama

DEÜ Rektörlüğü tarafından haklarında verilen kademe ilerleme cezası idare mahkemesince iptal edilen Çelenk ve Yükselsin'e, tekrar aynı ceza verildi. GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Öztuna, boşalan Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı'na ve bölümün üç anasanat dalına kendisini atadı.

DEÜ'de yine ceza yine usulsüz atama

Haber/ Sinan KESKİN

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ni (GSF) depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2019 yılında Tınaztepe’de rektörlük için yapılan binaya taşınması sürecinde haklarında disiplin soruşturması açılan ve 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verilen öğretim üyelerinin cezaları, dört ayrı idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Verilen kararda gerekçe olarak; öğretim elemanlarının görüşlerini sunmalarında yasalara aykırılık bulunmadığı, suç teşkil etmediği ve 'Rektörün soruşturma açabileceği ancak cezaya, kendisi ya da Üniversite Disiplin Kurulu tarafından karar verilemeyeceği' gösterilmişti. Ancak usul yönünden iptal edilen Prof. Dr. Semih Çelenk ve Prof. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin’in soruşturma dosyaları, Rektör Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar tarafından tekrar cezalandırılmaları için fakülteye gönderildi. Dosyalar, DEÜ GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna tarafından Fakülte Disiplin Kurulu'na sunuldu. Çelenk ile Yükselsin hakkında yeniden soruşturma açılmadan ve savunmaları alınmadan tekrar aynı cezalar verildi.

Kendini atadı

Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, verilen cezalar nedeniyle Prof. Dr. Semih Çelenk'in bölüm başkanlığı görevinin sona ermesinin ardından, bölümde Çelenk dışında 2 profesör, 3 doçent olmasına karşın, hem Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı'na hem de Sahne Tasarımı, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı ve Oyunculuk Anasanat Dalı başkanlıklarına, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'ne aykırı biçimde kendisini atadı.

Gündeme getirmiştik

Gazetemizin 22 Ekim 2020 tarihli nüshasının manşetinde kamuoyu ile paylaştığımız İzmir Vekalet Üniversitesi başlıklı haberimizde üniversitelerde 'vekalet' sorununu gündeme getirmiş, vekalet ile görevlendirmelerin usule aykırı boyutlara ulaştığını ifade etmiştik. Bilindiği üzere dekanlar en fazla 6 ay için vekil olarak atanabilecekken, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde rektör tarafından üst üste atanan dekanlar olduğu Sayıştay raporlarında da tespit edilmişti. Oysa üniversitelerde Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ve enstitü müdürleri Rektör'ün belirleyeceği üç isim arasından Yükseköğretim Kurulu’nca atanmaktadır.

Dikkate alınmıyor

İdare hukukuna aykırı uygulamaları nedeniyle hakkında çok sayıda şikayet bulunmasına ve bu şikayetler rektörlükçe de bilinmesine rağmen Prof. Dr. Öztuna'nın, kendisini vekil olarak atayan Prof. Dr. Hotar tarafından neden hala görevden alınmadığının merak konusu olduğunu ifade eden Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Ulaş Yasa, “Üyelerimiz Prof. Dr. Semih Çelenk ve Prof. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin’in, yapılan bu hukuk dışı uygulama nedeniyle 1 Şubat 2021 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na yazı yazdık ancak hala yanıt vermediklerine göre talebimizi dikkate almadıkları anlaşılıyor” dedi.

YÖK Göz yumuyor

Yaşanan hukuksuz uygulamanın daha derin sorunların bir örneği olduğunu, üniversitelerdeki hiyerarşik yapılanmanın yasa ve yönetmeliklere aykırı oluşturulmasına bağlı olarak çoksesliliğin ortadan kalktığını, idare hukukuna aykırı eylemlerin ortaya çıktığını dile getiren Yasa, “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nde tanımlandığı üzere, dekan atamaları rektörün seçip bildirdiği 3 isim arasından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılır, asaleten atanan bir dekan ise rektör tarafından keyfi biçimde görevden alınamaz. 'Vekil' statüsünde yapılan atamaların kimi rektörler tarafından dekan vekilleri üzerinde istediği zaman görevden alabileceği baskısını oluşturarak fakülte ve enstitüleri istedikleri gibi yönetmek için kasıtlı ve planlı biçimde yapıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Üniversitelerde hala seçimle göreve gelen iki idari görev bulunduğunu, bunlardan birisinin bölüm başkanlığı, ikincisinin ise anabilim/anasanat dalı başkanlıkları olduğunu hatırlatan Yasa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güzel Sanatlar Fakültesi dekanının uygulamaları göstermiştir ki, rektörlerin usulsüz biçimde görevlendirdikleri dekan vekillerinin kendi meşruiyetleri ve dolayısı ile ilk göreve geldikleri 6 aylık sürenin sonrasında aldıkları tüm kararların, yaptıkları tüm uygulamaların yasal bakımdan sakıncalı olup olmadıkları sorgulanması gerekirken, bir dekan vekili, yasaları bile çiğnemeyi göze alarak, seçimle gelen bölüm başkanını ve anasanat dalı başkanlarını görevden alabilme gücünü kendisinde buluyor. O nedenle asıl sorumlular GSF Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna’ya dekan vekilliği görevini veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar ve 2 yıl boyunca vekil olarak atanmasına ses çıkartmayıp, göz yuman YÖK’tür.” 

Yönetmelik ne diyor?

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nde Bölüm ve Anasanat/Anabilim Dalı başkanlarının yapılacak seçimle atanacağı ile ilgili maddeler şöyle:

MADDE 14: Birden fazla ana bilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde fakültelerde, dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine dekanca; rektörlüğe bağlı yüksekokullar ve konservatuvarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan, atamaları rektörlüğe bildirir.”

MADDE 16: Anabilim veya anasanat dalı başkanı, o anabilim veya anasanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 10:28
YORUM EKLE

banner97

banner96