banner135

CKD İzmir'den 25 Kasım açıklaması: Kadına yönelik şiddet eşiklikle sona erecektir

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle Derneğimizin soruna bilimsel yaklaşımla tespit ve çözüm yolunu öneren basın açıklaması yayınladı.

CKD İzmir'den 25 Kasım açıklaması: Kadına yönelik şiddet eşiklikle sona erecektir

Yapılan basın açıklaması şöyle; “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanan “kadına yönelik şiddet” tüm dünyada mücadelesi verilen evrensel bir konudur. Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı ulusal ve uluslararası boyutta mücadele etmenin önemine atfen 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir.

Adı ve tanımındaki “şiddet” kavramından hareketle daha çok adli bir sorun olarak algılanan ve çözümleri ona göre düşünülen kadına yönelik şiddetle ilgili olarak Derneğimiz, konunun yalnız hukuksal yönüyle ele alınmasını büyük eksiklik ve hatta çözümsüzlük olarak görmektedir. Kadına yönelik şiddetin nedeni kadının “aciz” ve erkeğin “kötü” olması değildir. Tarihte, sınıflı topluma geçişte, kadının üretim ilişkilerinin dışında kalması iki cinsiyet arasındaki eşitliği bozmuş ve kadını mülkiyeti ele geçiren erkeğe tabi kılmıştır. Kadına yönelik şiddet, binlerce yılın bilinçlerimizde kökleştirdiği ve insanlık dışı olan kadın erkek eşitsizliğinin sonucudur. Kadına yönelik şiddet, kadın ve erkeğin toplum yaşamında tam olarak eşit bireyler haline gelmesiyle son bulacaktır.

Kadına yönelik şiddet olgusunu daima bu bilimsel gerçeklik zemininde ele alan Derneğimiz kadın erkek eşitliğinin, kadının da erkekler kadar üretici güçlere dâhil olmasıyla mümkün olacağı gerçeğinden hareketle, faaliyetlerinde “üreten kadın” bakışını öne çıkarmaktadır. 8 Mart 2022’de, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü “Üreten Kadın, Yükselen Türkiye” sloganıyla kutlayan Derneğimiz en son yürüttüğü “Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri” çalışmasıyla, çok daha fazla kadının üretim ve istihdama yönlendirilmesinin araçlarını ortaya koymaya çalışmıştır.

Kadınlarımız üretim hayatına daha çok katılarak, toplumda varlığını kabul ettirerek, erkeğin yanında, erkekle eşit konuma ulaşarak şiddetin öznesi olmaktan kurtulacaktır.

Kadınlarımızı nitelikli eğitime ulaştırma ve üretime katma mücadelemiz ile kadına yönelik şiddet olgularının azaltılması ve kadınların şiddetten korunması mücadelesi birbirinden ayrılamaz. Kadınlarımızı şiddetten korumada en büyük güvencemiz 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dur. On yıl önce yaşama geçirilen bu Kanun, işleyişte ortaya çıkan eksiklerinin tamamlanması, işlerliğinin artırılması yönünden sürekli gözden geçirilmelidir.

Derneğimiz 2021 yılının 1 Temmuz ve 25 Kasım tarihlerinde kamuoyuna açıkladığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunduğu şekilde “Derecesi ne olursa olsun şiddet uygulayan kişilerin, öfke kontrolü ve davranış değişikliği yönünden rehabilite olabilmeleri için psikososyal destek programlarına alınması zorunlu hale getirilmelidir,” görüşünde ısrarcı olduğunu bir kez daha vurgular.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100