banner109

Çekim merkezi İzmir / Sena GÜRSOY (İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) GENEL SEKRETER VEKİLİ)

Çekim merkezi İzmir / Sena GÜRSOY (İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) GENEL SEKRETER VEKİLİ)
izkaİzmir, jeopolitik konumu, tarihsel birikimi, çok kültürlü sosyal yapısı ve çok sektörlü ekonomik yapısıyla ülkemizin önemli temel taşlarından biri olagelmiştir. Bizler de İzmir Kalkınma Ajansı olarak İzmir’in bu değerli konumunu koruması ve sosyo-ekonomik anlamda ileriye taşıması için çalışmaktayız.
Bu anlamda İzmir’in hedefleri büyüktür. İZKA’nın koordinasyonunda kentin tüm aktörlerinin katılımıyla hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge Planı ile şehrimiz kendisine bir vizyon belirlemiştir: “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir”.Belirlenen bu vizyonla İzmir, rotasını bilgi, tasarım ve yenilik üretimine çevirmiş ve ekonomik kalkınmasını bu konulara odaklamıştır.
Ajansımız 2008 yılından bu yana Bölge Planlarında belirlenen hedefler doğrultusunda proje bazlı maddi destekler vermekte, stratejik çalışmalar üretmekte ve yerel paydaşlarımızla birlikte pek çok projeyi hayata geçirmektedir. İZKA olarak bugüne kadar sosyal kalkınmadan yenilenebilir enerjiye, bilgi teknolojilerinden kırsal kalkınmaya bir çok alanda proje teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü projeler kapsamında toplam 598 projeye 2017 yılı fiyatlarıyla 312,3 milyon TL kaynak tahsis ettik.
Bu desteklerin içinde büyük ölçekli güdümlü projeler de yer almaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Teknopark İzmir tarafından yürütülen İnovasyon Merkezi tamamlanmıştır. Ayrıca ESSİAD tarafından yürütülen Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından yürütülen “Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) Projesi", Ege İhracatçı Birlikleri tarafından tamamlanan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yürüttüğü İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Projesi (BioİZMİR) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmir Kent Koleji ve Fablab Projesi İZKA destekli güdümlü projelerdir.
Mali desteklerin yanı sıra İZKA; bölgedeki tüm sektörlerin yenilik, girişimcilik, kümelenme, ileri teknoloji kullanımı, bilişim teknolojileri, sürdürülebilirlik gibi konularda ilerlemesine katkı koymaktadır. İzmir’in iş ve yatırım ortamını geliştirmeye, tanıtmaya ve İzmir’e yerli ve yabancı yatırımcı çekmeye yönelik olarak yapılan faaliyetler Ajansımızın başlıca faaliyetleri arasındadır. İZKA bir taraftan bölgeye yönelen yatırımcılara “Tek Durak Ofis” olarak hizmet verirken diğer taraftan da özel olarak Yenilenebilir Enerji ve Bilişim Teknolojileri alanında bölgeye yabancı yatırım çekmeye devam etmektedir. Bu sektörler yabancı yatırımların ilimizde yatırım yapması anlamında bölgemiz için stratejik öneme sahiptir.
İzmir’in yatırım olanaklarının tanıtılması ve yatırımcıların yatırım süreçlerinde izin ve ruhsat işlemlerinin takip edilmesi ile yatırım alanı bulunması, fizibilite çalışmaları için bilgi sağlanması, teşvikler vb. konularda danışmanlık desteği sağlanması sonucunda 2009 yılından bu yana toplam 510 yatırım projesi ile ilgilenilmiş, 59’u sonuçlandırılarak 4.277 istihdam sağlayacak 295,5 milyon Avro tutarında doğrudan yabancı yatırım İzmir’e kazandırılmıştır.
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ödüllendiriliyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda faaliyette bulunan ve alanının en önemli yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Site Selection dergisinin yatırım uzmanları tarafından belirlenen listeye göre, üç kez “Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nin En İyi Bölgesel Yatırım Tanıtım Ajansı” seçildik.
2016 yılında Avrupa Komisyonu Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nde Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı ile kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi kategorisinde ülkemizi temsil ettik ve ikincilik ödülü aldık.
Yaşayan Şehirler Platformu’nun bu yıl ilkini düzenlediği Şehir Ödülleri Türkiye yarışmasında “En İyi Kalkınma Ajansı” ve www.visitizmir.org internet sayfası ve sosyal medya hesapları ile “En İyi Destinasyon İletişimi” ödüllerini aldık.
İzmir Kalkınma Ajansı olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde temel amacımız İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri “Sürdürülebilir Kalkınmada Öncü ve Etkin Ajans Olma” misyonuna uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. İzmir Kalkınma Ajansı kuruluşundan bugüne birçok sürdürülebilir faaliyetin hayata geçmesine olanak sağlamıştır. İzmir’de paydaşlarımız arasında önemli bir birliktelik yakaladığımıza inanıyoruz ve bu güçle gelecek 10 yıl içinde, bilgiye dayalı ekonomisi, yaşam kalitesi, kültürel yapısı, turizm ve yatırım olanakları ile Akdeniz’de bir çekim merkezi olacağımızı düşünüyoruz.
Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2017, 15:03
YORUM EKLE

banner97

banner96