banner109

AYM'den 6284 sayılı kanunla ilgili iptal talebine ret

Anayasa Mahkemesi'ne 6284 sayılı kanunun bir maddesi ile eşe ve kardeşe karşı basit yaralama suçları ile ilgili Türk Ceza Kanunu maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

AYM'den 6284 sayılı kanunla ilgili iptal talebine ret

Anayasa Mahkemesi, eşe ve kardeşe karşı kasten yaralama suçları için ceza artırımı ve bu suçlarla ilgili kovuşturmanın şikayete bağlı olmaksızın yapılmasını öngören maddenin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Mahkeme, ayrıca, 6284 sayılı kanunda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi nedeniyle açılan davalara katılabilmesini düzenleyen maddenin iptalini de reddetti.

Yüksek Mahkeme, Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nin başvurularını inceledi. Yüksek Mahkeme, eşe ve kardeşe karşı kasten yaralama suçları için, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; verilecek cezanın yarı oranında artırılacağını öngören ve “…şikayet aranmaksızın…” ibarelerinin kaldırılması talebi ile inceledi.

Yapılan itiraz başvurularında, maddenin “affetme veya barışma gibi kavramları peşinen yok saydığı, aile bireyleri arasındaki çatışmayı derinleştirdiği, kişilerin vazgeçme hakkını ortadan kaldırdığı, faili ıslah edebilecek düzenlemeler yerine doğrudan cezalandırmanın toplum huzuru, adalet anlaışı ve ailenin korunması ile bağdaşmadığı, eşe karşı basit yaralama suçunun şikayete tabi olmaması nedeniyle bu suçu işleyenler ile eşe karşı cinsel saldırı suçu işleyenler arasında eşitsizlik yaratıldığı” gerekçeleri öne sürüldü.

Başvuru kararını inceleyen Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, eşe karşı işlenen basit yaralama suçları için, ceza artırımı düzenlemesi ve “…şikayet aranmaksızın…” ibaresinin kaldırılması talebi ile ilgili kararında, aile bireylerine basit yaralama suçunun aile içi şiddetin en yaygın görünümü olduğu, aile içi şiddet suçlarında aile bireylerinin baskısı sonucu şikayetin engellenebileceği hatırlatılarak, ilgili ifadelerin hukuk devleti ilkesini ihlal etmediğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, söz konusu kanun maddesinin anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine ve devletin ailenin korunması ile ilgili sorumluluklarına aykırı olmadığı kararını verdi. Oy çokluğuyla alınan karara 3 üye itiraz etti.

Başvuru kararında, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerekli gördüğü hallerde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi nedeniyle açılan davalara katılabileceğini düzenleyen maddenin iptali istemini de değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralla eşe yönelik uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ceza davalarına bakanlığın katılabilmesi sağlanarak  “şiddet gören eşin, dolayısıyla ailenin korunması”nın amaçlandığı tespiti yaptı.

Anayasa Mahkemesi, kuralın şiddet gören eşin ceza yargılaması sırasında daha etkin bir şekilde korunması suretiyle aile içi şiddetin önlenmesinin hedeflendiğini de değerlendirdi. İptal talebini reddeden Yüksek Mahkeme, kararı oy çokluğu ile aldı. 2 üye karara katılmadı.

YORUM EKLE

banner97

banner96