TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/137 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gümüşhane İl, Kelkit İlçe, BÜYÜKCAMİ Mahalle/Köy, Yılanlı Mevkii, 185 Ada, 121 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm
İmar durumu ,Proje, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi:
Kelkit Belediye İmar Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre konu mülkün bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli, onaylı Uygulama İmar Planına göre Toplu Konut Alanı lejantına sahiptir. Blok Nizam 4 kat yapılaşma şartlarına sahip olduğu öğrenilmiştir. Parsel kentsel dönüşüm alanında değildir.

Müştemilatı, Çevre Düzenlemeleri, Özellikleri:

Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu site 7.506,40 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde 3 bloklu betonarme bina ve arsası bulunmaktadır. Her blokta toplam 16 adet daire olmak üzere parsel üzerinde toplam 48 adet daire bulunmaktadır. 185 ada 121 parsel üzerinde K-1, K-2, K-3 olmak üzere toplam 3 adet blok şeklinde ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşaa edilmiştir. Taşınmazın konumlu olduğu K-2 Blok Bodrum+Zemin+ 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Konu taşınmazın binanın brüt alanı 560 m2'dir. Daireye düşen brüt alanı ise 140 m2'dir. Konu taşınmaza erişim kuzey cepheden sağlanan girişten yapılmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazda toplam 16 adet daire bulunmaktadır. Bloğun dış cephesi 2 renk akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer ve tavanları plastik boya ile boyalıdır.

İnşai Özellikleri :

Değerlemeye konu K-2 blok, 3. kat 13 nolu bağımsız bölüm nolu mesken projesine göre ve mevcutta kuzeybatı cephelidir. Taşınmaz taban alanına göre yaklaşık brüt 140 m2 kullanım alanına sahip olup antre-hol, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, lv-wc ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Net alanı 119 m2'dir. Meskende antre-hol ve mutfak zeminleri seramik kaplama duvarları sıva üzeri boyalı, Antre-hol, odaların ve salon hacimlerinin zeminleri laminat parke kaplama duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyo, wc bölümlerinde duvarlar tavan seviyesine kadar seramik imalattır. Mutfak dolabı kapakları akrilik Malzemeden olup, tezgahı granit, tezgah ve dolap arası duvar seramik kaplıdır. Pencere doğramaları pvc doğrama olup, iç mekan kapıları lake panel kapı, giriş kapısı ise çelik kapılıdır. Isınma sistemi ferdi sistem doğalgazlıdır. Çevre ve şehircilik bakanlığı yapı yaklaşık maliyet cetveline göre3-B yapı grubundadır.

Adresi : Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Büyükcami Mahallesi Toplu Konut Sokak K-2 Blok, Kat:3 Daire:13 Kelkit / GÜMÜŞHANE
Yüzölçümü : 7.506,40 m2
Arsa Payı : 1/48
İmar Durumu : İmarlı, Blok Nizam 4 Kattır.
Kıymeti : 559.967,50 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 15:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 15:00
17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer