Özel'den UMAG'a ziyaret Özel'den UMAG'a ziyaret

"Evlilik izni", bazı ülkelerde veya kuruluşlarda, çalışanların evliliklerini resmi olarak duyurmadan önce işverenlerinden belirli bir süre izin almak zorunda olmalarını ifade eder. Bu izin, genellikle evlilik hazırlıkları için zaman ayırmak veya düğün törenini organize etmek için verilir.

Evlilik izni, çalışanın işyerindeki haklarını korumak ve iş-işçi ilişkilerini düzenlemek için önemlidir. Bu izin genellikle resmi prosedürlere tabidir ve işveren tarafından belirlenen kurallara göre talep edilir.

Evlilik İzni Hakkı Nasıl Alınır?

Evlilik izni almak için çalışanların öncelikle işverenlerine yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuruda, nikah tarihi ve istenilen izin süresi belirtilmelidir.

Başvuruya nikah belgesi ve diğer gerekli belgelerin eklenmesi de istenebilir.

İşveren, başvuruyu inceledikten sonra izin talebini onaylayabilir veya reddedebilir.

Evlilik İzni Kaç Gün 2024?

Evlilik izni süresi, çalışanın kamu veya özel sektörde çalışmasına göre değişiklik gösterir.

Kamu Sektöründe Evlilik İzni:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesine göre, memurlar kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 7 günlük mazeret izni (evlilik izni) kullanabilirler.

Özel Sektörde Evlilik İzni:

4857 sayılı İş Kanunu'nun Ek Madde 2'sine göre, özel sektör çalışanları evlenmeleri halinde 3 günlük mazeret izni (evlilik izni) kullanabilirler.

Evlilik İzni Yıllık İzden Düşer mi?

Hayır, evlilik izni yıllık izinden düşmez. Evlilik izni, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde yıllık izinden bağımsız olacak şekilde tanımlanmış bir ücretli izindir.

Çalışana, evlilik izni süresince ücreti ödenmeye devam eder. Kanun'da “b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2’nci maddede sayılan izin süreleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.” olarak belirtilmiştir.

Evlilik İzni ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Evlilik izni, sadece çalışanın kendisi veya çocuğu için kullanılabilir.
  • Evlilik izni, önceden işverene bildirilerek alınmalıdır.
  • Evlilik izni süresince çalışana ücreti ödenmeye devam eder.
  • Evlilik izni, yıllık izinden düşmez.
  • Evlilik izni, resmi tatillere denk gelmesi halinde uzatılamaz.
Kaynak: haber merkezi