Öğrenci taşıma hizmeti alınacak

Kütahya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci taşıma hizmeti alınacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 10 Ağustos'ta 'açık ihale usulü' olacağını bildirdi.

Öğrenci taşıma hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale, 10 Ağustos'ta yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE