Resmi Gazete'de 26 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan değişiklik ile birlikte, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin 8. ve 10. maddelerinde yer alan "öğretim üyeleri" tanımı güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte söz konusu maddelerde "öğretim elemanları" ibaresine yer verildi.

Değişiklik Sürekli Eğitim Programlarını Nasıl Etkileyecek?

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, sürekli eğitim programlarında görev alabilecek personelin kimliği daha geniş bir çerçeveye oturtuluyor. "Öğretim üyeleri" ibaresinin "öğretim elemanları" şeklinde değiştirilmesi, üniversitelerin bu programlarda görevlendirme yapabilecekleri personelin sayısını artırıyor. Bu sayede sürekli eğitim almak isteyen bireylere daha fazla seçenek sunulabilecek ve alanında uzman farklı isimlerden eğitim alma imkanı doğacak.

 Kimler Sürekli Eğitim Programlarında Görev Alabilecek?

Yöğnetmelikteki değişiklik öncesinde, sürekli eğitim programlarında sadece "öğretim üyeleri" görevlendirilebiliyordu. Bu durum, programlarda verilecek eğitimlerin kapsamını ve çeşitliliğini sınırlandırıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, "öğretim elemanları" ibaresinin kullanılmasıyla birlikte;

  • Öğretim görevlileri
  • Araştırma görevlileri
  • Uyum uzmanları
  • Doktor öğretim üyeleri
  • Profesörler

gibi unvanlara sahip akademisyenler sürekli eğitim programlarında görev alabilecek. Bu sayede, farklı uzmanlık alanlarından yetkin isimlerin bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktarması sağlanabilecek.

 Değişikliğin Uygulanma Tarihi Nedir?

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 26 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren üniversite, sürekli eğitim programlarında görevlendirme yaparken "öğretim elemanları" tanımını esas alacak.

İzmir'de ortaokul öğretmenlerine teknoloji destekli platform İzmir'de ortaokul öğretmenlerine teknoloji destekli platform

Editör: Kazim Bozkurt