TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Edirne İli, İpsala İlçesi, Aliçopehlivan Köyü, 208 Ada, 9 Parsel, taşınmaz Aliçopehlivan Köyü yerleşim alanının yaklaşık 1000 m güneyinde ortaeğimli bir alanda bulunmakta olup kumlu-killi toprak yapısına sahip, buğday - ayçiçeği münavebesine dayalı olarak kuru tarım yapılan,tarıma elverişli,fiilen kullanılan, toplulaştırmaya tabi tutulmuş alan içinde kalan, verimli, kültür arazisi niteliğindedir. Yüzölçümü : 31.990,52 m2 İmar Durumu:YokKıymeti : 826.635,04 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:25
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:25
21/05/2023 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer