TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/46 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Edirne İl, Enez İlçe, SULTANİÇE Mahalle/Köy, OVA Mevkii, 266 Ada, 235 Parsel numaralı "Tarla" vasıflı taşınmaz. Bahse konu taşınmaz Sultaniçe Köyünün güneyinde, köy merkezine 3.100m sahilin kuzeyinde ve 1.100m mesafede yer almaktadır. Bölgede 2-3 katlı site/müstakil ağırlıklı yazlık konut yapılaşması ve çok sayıda boş arsa/arazi bulunmaktadır.

Adresi : Edirne İli, Enez İlçesi, Sultaniçe Köyü 266 Ada 235 Parsel Enez / EDİRNE
Yüzölçümü : 6.358,19 m2
İmar Durumu :Dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 3.815.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 5403/5578 S.Y. Gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.
Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 13:40
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 13:40
18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer