Dışişleri Bakanlığı, diplomatik kariyer memurlarının görevde yükselme usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliği güncelledi.

Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile diplomatik kariyer memurlarının görevde yükselme kriterleri, yeterlilik sınavları ve büyükelçilik atamaları ile ilgili yeni hükümler getirildi.

Değişiklik yönetmeliği, 7 Temmuz 2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10. maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160. maddesine dayanılarak hazırlandı.

Görevde Yükselme İçin Yeni Kriterler

Değişiklik yönetmeliği ile ikinci veya üçüncü unvan grubundaki asgari hizmet süresini tamamlamış olan bir memur, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayıyla bir üst unvan grubuna atanabilir.

Ayrıca, üçüncü unvan grubundaki asgari hizmet süresini tamamlamış olan meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayıyla bir üst unvan grubuna yükseltilerek dış temsilcilik gruplandırmasında yer alan Başkonsolosluklara başkonsolos atanabilir.

Yeterlilik Sınavları Güncellendi

Değişiklik yönetmeliği ile başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında iki kez başarılı olamayanlara, konsolosluk ve ihtisas memurları için öngörülen kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavına iki kez katılma hakkı verildi.

Bununla birlikte, konsolosluk ve ihtisas memurları için öngörülen kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavında iki kez başarılı olamayanlar, meslek memurluğuna geçiş yapamayacakları gibi, meslekten de çıkarılacaklar.

Büyükelçilik Atamaları İçin Yeni Kriterler

Değişiklik yönetmeliği ile meslek memurlarının büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanabilmeleri için, elçi veya yurtdışı temsilciliklerde belirli unvanlarda en az bir yıl görev yapmış olmaları gerektiği hükme bağlandı.

Büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanacak meslek memurlarının, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayıyla belirleneceği belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu İle İlgili Başsavcılıktan Açıklama Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu İle İlgili Başsavcılıktan Açıklama

Yürürlük ve Uygulama

Değişiklik yönetmeliği, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ