Okulların kapanmasına sayılı günler kala, devamsızlık ile ilgili sorular öğrenciler arasında artış gösteriyor. Binlerce öğrenci, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda özürlü devamsızlık durumunda belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, 5 gün özürlü devamsızlık yapan bir öğrenci belge alabilir mi?

Özürlü Devamsızlık 5 Gün Olunca Belge Alınmıyor Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere göre, başarı puanı ne olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. Bu düzenleme, öğrencilerin devamsızlıklarını minimize etmeyi amaçlıyor.

Kurban ne zamana kadar kesilir? İşte son kesim vakti... Kurban ne zamana kadar kesilir? İşte son kesim vakti...

Başarı Belgeleri İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından belirlenen kriterler şu şekildedir:

  • Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen ve tüm derslerden başarılı olan öğrenciler,
  • Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'in altında olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden,
  • 70,00-84,99 arasındaki öğrenciler teşekkür belgesi alırken,
  • 85,00 ve üzeri puana sahip olanlar takdir belgesi alacak.
  • Ortaöğretim süresince en az üç yıl takdir belgesi alanlar ise üstün başarı belgesi ile ödüllendirilecek.

Devamsızlık Süreleri ve Yaptırımlar

Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak, bazı özel durumlar hariç tutulmaktadır:

  • Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde tedavi gören öğrenciler,
  • Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler,
  • Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler,
  • Sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin raporlarına göre koruma ve bakım altına alınan öğrenciler,
  • Tutuklu öğrenciler.

Bu öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edenler için ise 70 gün olarak belirlenmiştir.

Devamsızlık ve Eğitim Hakkı

Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler hariç, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam edemezler. Bu öğrenciler Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ne yönlendirilir ve kayıtları yapılır.

Özetle, 5 gün devamsızlık yapan öğrencilerin başarı belgeleri alabilmesi mümkün değildir. Bu düzenleme ile öğrencilerin derslere devamlılığı teşvik edilmekte ve eğitim kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Kaynak: haber merkezi