TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Tavas İlçe, KIZILCABÖLÜK Mahalle/Köy, 337 Ada, 6 Parsel, Denizli İli, Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesinde bulunan taşınmaz 31.865,78 m2 yüzölçümünde ve tarla vasfındadır. Taşınmaz Kızılcabölük Mahallesine 3,0 km ve Tavas Kızılcabölük Karayoluna 2,0 km. mesafededir. konumdadır. Taşınmaz toprağı kolüvyal toprakları büyük grubunda, orta bünyeli, derin, %0-2 eğimli, 2. sınıf sulanabilir tarım arazisidir. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Keşif esnasında; taşınmaz boştur.

Adresi : Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcabölük Mahallesi Serinhisar / DENİZLİ
Yüzölçümü : 31.865,78 m2
Kıymeti : 1.406.874,19 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 13:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:30
23/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer