Süleyman Uludağ, 28 Ekim 1940 tarihinde Akyazı köyü, Amasya'da doğmuştur. Eğitim hayatına Akyazı İlkokulu ile başlamış ve ardından Çorum İmam Hatip Okulu'nu tamamlamıştır. İslam ilimlerine olan ilgisi ve merakı, onu İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne yönlendirmiştir. 1967 yılında bu enstitüden mezun olarak akademik yolculuğuna ilk adımını atmıştır.

Süleyman Uludağ'ın Akademik Kariyeri

Süleyman Uludağ'ın akademik kariyeri oldukça etkileyici bir şekilde ilerlemiştir. 1967 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik görevine başlamıştır. Daha sonra 1970 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'ne geçmiş ve bu süreçte İslam ilimlerine olan katkılarına devam etmiştir. 1975 yılında ise Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü'nde çalışmaya başlayarak kariyerini zirveye taşımıştır.

1982 yılından itibaren, Süleyman Uludağ, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir. Bu dönemde "İslâm Açısından Musiki ve Sema" adlı teziyle doktorasını tamamlamış, doçentlik ve profesörlük unvanlarına sahip olmuştur.

Süleyman Uludağ'ın Akademik Çalışmaları

Süleyman Uludağ, tasavvuf konusundaki çalışmalarıyla tanınmış ve bu alanda saygın bir isim haline gelmiştir. Tasavvuf ilmindeki yetkinliği, onu bu alandaki en saygın bilim adamlarından biri yapmıştır. Ayrıca, çeşitli bilimsel toplantılara katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmış ve bu alandaki çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü?

Süleyman Uludağ'ın Ödüller ve Tanınma

Süleyman Uludağ'ın İran ve Turan'a Seyahat adlı eseri, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2002 Gezi Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, TDV İslâm Ansiklopedisi Tasavvuf İlmî Heyeti Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev almış ve İslam ilimlerine katkı sağlamıştır.

Süleyman Uludağ'ın eserleri

Süleyman Uludağ'ın eserleri, İslam düşüncesi, tasavvuf, inanç esasları, İslam'da müsamaha, felsefe-din ilişkileri gibi çeşitli konuları ele almaktadır. Bazı önemli eserleri şunlardır:

 • İslâm’da Mürşid ve İrşad Faaliyetleri (1975)
 • İslâm Açısından Musiki ve Sema (1976)
 • İslâm’da İnanç Esasları (1987)
 • İslâm’da Faiz Meselelerine Yeni Bir Bakış (1988)
 • Ana Konularıyla İslâm Akaidi (1991)
 • Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (1991)
 • İslâm’da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler (1992)
 • İbni Haldun (1993)
 • İran’a ve Turan’a Seyahat (2002)

Süleyman Uludağ'ın emekliliği

Süleyman Uludağ, uzun yıllar süren akademik kariyerinin ardından 2007 yılında emekli olmuştur. Ancak, emeklilik sonrasında da İslam ilimleri ve tasavvuf alanındaki çalışmalarını sürdürmüş ve bu alanda bilgilerini paylaşmıştır.

Süleyman Uludağ, Türkiye'de İslam ilimleri ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan saygın bir akademisyen ve ilahiyatçıdır. Uzun yıllar süren akademik kariyeri, eserleri ve katkıları, onun bu alandaki etkileyici ve önemli bir isim olmasını sağlamıştır.

Süleyman Uludağ hakkında Sık Sorulan Sorular

 1. Süleyman Uludağ hangi alanda uzmanlaşmıştır?

  • Süleyman Uludağ, tasavvuf tarihi ve İslam ilimleri alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir.
 2. Süleyman Uludağ'ın önemli eserlerinden bazıları nelerdir?

  • Bazı önemli eserleri arasında "İslâm’da İnanç Esasları," "İslâm’da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler," ve "İran’a ve Turan’a Seyahat" bulunmaktadır.
 3. Süleyman Uludağ, hangi ödüllerle ödüllendirilmiştir?

  • Süleyman Uludağ, "İran’a ve Turan’a Seyahat" adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2002 Gezi Ödülü'nü kazanmıştır.
 4. Süleyman Uludağ emekli olduktan sonra neler yapmıştır?

  • Emeklilik sonrasında da Süleyman Uludağ, İslam ilimleri ve tasavvuf alanındaki çalışmalarına devam etmiş ve bilgilerini paylaşmıştır.
 5. Süleyman Uludağ'ın akademik kariyeri nerede sona ermiştir?

  • Süleyman Uludağ'ın akademik kariyeri, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak hizmet verdiği dönemde sona ermiştir.
Kaynak: HABER MERKEZİ