ABD, Orta Doğu'ya Savaş Gemilerini Gönderiyor ABD, Orta Doğu'ya Savaş Gemilerini Gönderiyor

Çin’in kurulu güç kapasitesi yaklaşık 3 milyar 170 milyon kilovata, elektrik üretimi ise yaklaşık 9,96 trilyon kilovatsaate ulaşacak. Ülkede enerji yapısı iyileşmeye devam ederken, fosil dışı enerjinin kurulu güç kapasitesi toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 55'e yükselecek.

Rüzgâr ve güneş enerjisiyle yapılan elektrik üretiminin, ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 17’sini oluşturacağı, doğal gaz tüketiminin ise sürekli artış göstereceği ve fosil dışı enerji tüketiminin, toplam enerji tüketiminin yüzde 18,9’una tekabül edeceği bilgisi aktarıldı.

Kaynak: BÜLTEN