ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çanakkale Ezine'de mahkemeden satılık 7.248 m² tarla  . İşte detaylar...

Mersin Mezitli'de icradan satılık 106 m² 3+1 daire Mersin Mezitli'de icradan satılık 106 m² 3+1 daire

T.C.
EZİNE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, Taştepe Köy,103 Ada,12 Parsel, Tapu kaydında tarla vasfındadır.
Adresi : Taştepe Köyü Ezine Ezine / ÇANAKKALE
İmar Durumu : 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, Tarım Alanı ve Sulama Alanı lejantında ve Milli Park sınırları içerisinde kaldığı, Çevre Düzeni Planı plan notlarının geçerli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.450.000,00 TL
Yüzölçümü : 7.248,00 m2
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1-Yabancı Uyruklulara Bakanlar Kurulu kararına istinaden satılamaz.
2-Bölge için belirlenen normdan küçük parçalara ayrılamaz, rıza en ve hükmen taksim edilemez.
3-Parsel Kumkale Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
4-Güncel tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2023 - 12:30

16/09/2023

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Kaynak: İLAN.GOV.TR