TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, KAYACIK Köy, MEZARLIK CİVARI Mevkii, 165 Parsel,

İmar Durumu :Kayacık Köyü Köy Yerleşik Alan ve civarı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı gösteriminde kaldığı, kamu eline geçmiş kadastral yola cephesi olmadığından yapılaşma imkanı bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 680.000,00 TL
Yüzölçümü : 17.900 m2
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Güncel tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati: 15/08/2023 - 10:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati: 19/09/2023 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Ezine İlçe, KAYACIK Köy, MEZARLIK CİVARI Mevkii, 169 Parsel
İmar Durumu :Yerleşik alan civarı dışında, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı gösteriminde kaldığı, kadastral yolunun bulunması sebebiyle taşınmaza herhangi bir inşaai faaliyet yapılmadan önce ilgili kurumlardan kurum görüşü alınmasının esas olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 720.000,00 TL
Yüzölçümü : 15.000 m2
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Güncel tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 15/08/2023 - 11:00
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 19/09/2023 - 11:00
16/05/2023

ilan için

Editör: Cem Özer