TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/214 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar mah. de kain Tapu Sicilinde 458 ada, 13 nolu parselde kayıtlı 525,00 m2 sahalı tarla niteliğindeki gayrimenkulde zemin kat + 1. Katta 5/8 arsa paylı 2 nolu dubleks meskenin tamamı. Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar / Ata mah.2 nolu Ata Cadde No: 9adresinde yer almaktadır. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş ikiz nizam bir adet dubleks mesken bulunmaktadır. Bina parselin orta kısmına inşa edilmiştir. Her iki meskenin üç cephesinde bahçe vardır.2 nolu mesken ön cepheye göre sağ tarafta kalmaktadır. Mesken hali hazırda borçlunun babası tarafından aile konutu olarak kullanılmaktadır. Yoldan 5 mt geri çekilerek yapılmış binada 2 nolu mesken zemin katta hol, salon, bir oda, mutfak ve tuvaletten oluşmaktadır. İç merdivenle 1. Kata çıkılmaktadır. 1.katta hol, üç oda, banyo, tuvalet ve balkon vardır. Binanın üzerinde kiremit örtülü ahşaptan yapılmış çatı vardır. Bina ortalama 30 yaşındadır. Parselin 100 mt güneyinde Borusan Fabrikası bulunmaktadır. Denize 300 mt mesafededir. Yakın çevrede bahçe çersinde iki katlı konutlar bulunmaktadır. Parselin cephe aldığı imar yolu fiilen açılmıştır. Asfalt kaplaması yapılmış, alt yapı tesisleri getirilmiştir.

Adresi : Hisar / Ata mah.2 nolu Ata Cadde No: 9Gemlik/BURSA
Yüzölçümü : Brüt 200 m2, net 160 m2
Arsa Payı : 5/8
İmar Durumu : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar Mah. de kain Tapu Sicilinde 458 ada, 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde ayrık nizam 2 katlı konut alanında kaldığı belirtilmektedir. Alüvyon jeolojik formasyon olduğu, depremsellik açısından zemin sıvılaşma tehlikesin olduğu belirtilmektedir
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 11:20
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 11:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Editör: Cem Özer