Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda orman içerisindeki alanlara bungalov, idare ve konuk evi ile kır lokantasının yapımı için 2016 yılında Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu projesi hazırlandı. 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapımı için 19 Aralık 2017'de projenin ihalesi yapıldı. Bu kapsamda Bolu Belediyesi tarafından 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak 25 bungalov ev yapıldı. Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle dava açtı. 2019 yılında Bolu İdare Mahkemesi, projeyi iptal etti.

PROJENİN İPTAL KARARI BOZULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bolu İdare Mahkemesi'nin kararını uygun buldu. Bu karar, temyize taşınarak Danıştay’a itiraz başvurusu yapıldı. Danıştay, proje için verilen ‘iptal’ kararını bozdu. Danıştay’ın kararında şu ifadeler yer aldı:

“Kır evleri (bungalov), kamp alanı ile idare-konuk evi yönünden planın iptali yolunda verilen mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin kısmının ise plan kararlarında yapılarda doğal malzemenin kullanılacağı, doğayla bütünlesen yerel mimariyi bozmayan malzeme seçiminin zorunlu olduğu, ağaç dokusu ve doğal bitki örtüsünün hiçbir amaç için tahrip edilemeyeceğinin belirtildiği, bilirkişi raporuna göre kır evlerinin plan kararlarına uygun olarak tek katlı projelendirildiği ve tek katlı olarak örme tastan ayaklar üzerinde yerden yükseltilerek inşa edildiği, yine dosyada bulunan kamp alanı görüntülerinden de anlaşıldığı üzere çatı saçaklarında ve merdiven sahanlıklarında ağaçların olduğu yerde dişler oluşturularak ağaçların korunduğu, ayrıca kır evlerinin ağaç kesilmeden inşa edildiği, alana yönelik yıllar itibarıyla sürekli ve beklenenin üzerinde artan ziyaretçi sayısıyla kendini gösteren talep durumu da dikkate alındığında alanda kır evleri (bungalov) kamp alanı yapılmasını öngören plan kararında sürdürülebilir yasam ilkeleri açısından doğal dengenin korunarak alanın kontrollü kullanımının sağlanmasına yönelik plan amaçlarına aykırılık bulunmadığı,

İdare ve Konuk Evi yönünden ise plan raporuna göre içerisinde danışma birimi, broşür, CD, kitap, hediyelik eşya ve yöresel ürün satış birimi, çok amaçlı salon, bilgilendirme panoları, herbaryum, tahnit ve fotoğraf sergi alanı, idari birim ve geceleme birimi, ilk yardım ünitesi kullanımlarının bulunacağı ve bu haliyle alanın korunarak kullanılmasına yönelik temel amacın gerçekleştirilmesine idari, sosyal ve ekonomik katkı sağlanacağı, hatta alanda verilmesi zorunlu hizmetler ile mahallinde sunumu halinde etkili ve verimli olabilecek hizmet unsurlarını da ihtiva eder tarzda uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde alanın tümüne hizmet verecek İdare ve Konuk Evi'nin alanda yer almasının Gelişme Planı'nın temel amacını oluşturan sürdürülebilir koruma işlevinin, idari ve ekonomik yönlerden gerçekleşmesini sağlayacağı sonucuna ulaşıldığından davaya konunun oy çokluğuyla bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine kesin olarak karar verildi.”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında toplanan Bolu Belediye Meclisi, bungalov evlerin nasıl kullanılacağına dair gelen gündem maddesini görüşerek komisyona havale etti.

Ermeni çetelerince katledilenler anıldı Ermeni çetelerince katledilenler anıldı

BELEDİYENİN ÇALIŞMA BAŞLATMASINA TEPKİ

Bolu Gölcük Platformu'nun sözcüsü Erol Perçin, mahkeme kararının ardından kullanım hakkı Bolu Belediyesi'nde bulunan bungalovların işletmeye açılmasıyla ilgili belediye tarafından başlatılan çalışmaya tepki göstererek, “Mahkeme süreçleri tamamlanmadan bilirkişi raporlarına ve iki mahkeme kararına rağmen ne yazık ki yeni yönetime gelen belediye meclisinin ilk işi, Gölcük’teki yapılaşmanın ihale edilmesini gündeme almak olmuştur. Aceleniz nedir? 2017 yılında AK Parti yönetimindeki belediyenin açtığı ilk ihale sürecinde CHP Bolu Milletvekili olan Sayın Tanju Özcan, projeye karşı Bolu halkının yanında protesto eylemlerine katılmıştır. Belediye başkanlığı döneminin ilk yıllarında buradaki yapıların oradan kaldırılması gerektiğini ve oranın eski durumuna getirilmesini savunmuştur. Gölcük’ün yok edilmesine izin vermeyeceğini beyan etmiştir. Son dönemde birdenbire buranın yapılaşmaya açılması için gayret göstermesi, anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değildir” diye konuştu.

Kaynak: DHA