Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi bünyesinde Radyoloji Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgi verildi.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerini yerine getirmiş olması gerekiyor. Ayrıca, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olacaklar. İlana konu olan kadro tam zamanlı olarak belirlendi.

Başvuru için gerekli belgeler şunlar:

Başına tomruk çarpınca 10 metre yüksekten düşüp öldü Başına tomruk çarpınca 10 metre yüksekten düşüp öldü
  • Başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten dilekçe
  • YÖK formatlı özgeçmiş
  • Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
  • Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım)
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

Başvuru Süreci Nasıl?

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Beykent Üniversitesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırladığı Aydınlatma Metni’ne ve Açık Rıza Metni’ne web sitesi üzerinden erişim sağlanabileceğini bildirdi. Bu metinlerde, kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki sebepleri, aktarımı, toplanma yöntemleri, haklar ve başvuru yolları gibi konular açıklanmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ