Berat Kandili, İslam inancına göre müminlerin günahlardan arınma, temizlenme ve ilahi af ve rahmete nail olma fırsatı bulduğu mübarek bir gecedir. Ramazan öncesi önemli bir döneme denk gelen Berat Kandili, İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir.

Rapunzel operasına çocuklardan yoğun ilgi Rapunzel operasına çocuklardan yoğun ilgi

Berat Kandili'nin Özel Anlamı Nedir?

Berat Kandili, İslam takvimine göre, şaban ayının 15. gecesine denk gelir. "Berat", günahlardan arınma anlamına gelirken, bu geceyi özel kılan unsurlardan biri, Hz. Muhammed'in Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a kıblenin değiştiği bu geceyi ibadetle geçirmenin önemini vurgulamasıdır.

Berat Kandili'nin Tarihi ve Önemi

Berat Kandili, İslam inancında Hz. Muhammed'in önemli bir olayı yaşadığı, kutsal bir gece olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in, müminlere bu geceyi ibadetle geçirmelerini ve dualarını eksik etmemelerini önerdiği rivayet edilir. Bu geceyi değerli kılan unsurlardan biri de, Allah'ın bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiğine inanılmasıdır.

Berat Kandili'nin İbareti

Hz. Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şu ifadeleri nakledilir: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Editör: Yağmur Karadağ