Evlilik, toplumun temel kurumlarından biri olarak kabul edilir. Evlilik, insanların birbirlerine bağlılık, sevgi ve destek sunmalarının bir yolu olarak görülür. Evlilik, aynı zamanda insanların hayatlarını paylaşmaları, çocuk sahibi olmaları ve bir aile kurmaları için de bir araçtır. Bu nedenle, evliliğin insanların mutluluk seviyelerini artırdığına dair yaygın bir kanı vardır.

Ancak bu kanı, bilimsel olarak doğrulanmış bir gerçek değildir. Kaliforniya Üniversitesi’nden sosyal psikolog Dr. Bella DePaulo, evlilik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmayı gözden geçirdi. DePaulo, evlilik ve mutluluk arasında doğrudan bir nedensellik olmadığını, evlilikten önce ve sonra mutluluk seviyelerinin değişmediğini veya çok az değiştiğini buldu. DePaulo, evlilik ve mutluluk arasındaki ilişkinin, evlilikten önceki kişilik, beklenti, yaşam tarzı ve diğer faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

DePaulo, evlilik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi anlatan kitabında, medyanın ve hatta bilimsel dergilerin, evliliğin sağlık ve refah için iyi olduğu iddialarıyla dolu olduğunu belirtti. Ancak DePaulo, bu iddiaların çoğunun, araştırmanın sonuçlarını yanlış yansıttığını veya abarttığını gösterdi. DePaulo, evlilik ve mutluluk arasındaki ilişkinin, metodolojik önyargılardan arındırıldığında, çok daha zayıf veya yok olduğunu ortaya koydu.

Evlilik ve Sağlık Arasında Bir Bağlantı Var mı?

Evlilik ve mutluluk arasındaki ilişkinin yanı sıra, evlilik ve sağlık arasındaki ilişki de merak konusu olmuştur. Evlilik, insanlara sosyal destek, maddi güvenlik, cinsel tatmin ve psikolojik iyi oluş sağladığı için, sağlıklarını da olumlu etkilediği düşünülmüştür. Evlilik, aynı zamanda insanların sağlıklı alışkanlıklar edinmelerine, stresle başa çıkmalarına ve hastalıklardan korunmalarına yardımcı olduğu varsayılmıştır.

Ancak bu varsayım da, bilimsel olarak desteklenmemektedir. Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, evli ve bekar insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını karşılaştırdı. Araştırmacılar, evli insanların bekarlardan daha sağlıklı veya daha az hastalıklı olmadığını buldu. Araştırmacılar, evlilik ve sağlık arasındaki ilişkinin, evlilikten önceki sağlık durumu, yaş, cinsiyet, gelir, eğitim ve diğer faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, evlilik ve sağlık arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırma örneklerini de gözden geçirdi. Araştırmacılar, intihar, depresyon, yalnızlık, fiziksel sağlık ve mutluluk üzerine yapılan araştırmalarda, evlilik ve sağlık arasındaki ilişkinin değişkenlik gösterdiğini buldu. Araştırmacılar, evlilik ve sağlık arasındaki ilişkinin, evlilik kalitesi, evlilik süresi, boşanma, dul kalma ve yeniden evlenme gibi faktörlere de bağlı olduğunu belirtti.

Evlilik, Mutluluk ve Sağlık İçin Gerekli mi?

Kaliforniya Üniversitesi’nden yapılan araştırma, evliliğin insanların mutluluk ve sağlık seviyelerini artırmadığını gösterdi. Araştırma, evlilik, mutluluk ve sağlık arasındaki ilişkinin, evlilikten bağımsız olarak, kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu ortaya koydu. Araştırma, evliliğin, mutluluk ve sağlık için gerekli bir koşul olmadığını, bekar insanların da evliler kadar veya bazen daha fazla mutlu ve sağlıklı olabileceğini belirledi.

Uludağ'ın Eteklerinde Yeşeren Başarı Hikayesi: Japonya'da Çiçek Açan Tohumlar! Uludağ'ın Eteklerinde Yeşeren Başarı Hikayesi: Japonya'da Çiçek Açan Tohumlar!

Araştırma, evliliğin, insanların hayatlarını nasıl yaşamak istediklerine bağlı olarak, farklı anlamlar taşıyabileceğini de vurguladı. Araştırma, evliliğin, bazı insanlar için önemli ve değerli bir seçim olabileceğini, ancak diğer insanlar için de bekar kalmak, boşanmak veya yeniden evlenmek gibi alternatiflerin olabileceğini belirtti. Araştırma, evlilik kararının, bireysel tercih ve özgürlük temelinde verilmesi gerektiğini, evliliğin toplumsal bir baskı veya zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

Araştırma, evlilik, mutluluk ve sağlık arasındaki ilişkiyi sorgulayan ilk çalışma değil. Daha önce de benzer araştırmalar yapılmış ve evliliğin, insanların refahını artırdığına dair çok az kanıt bulunduğu ortaya konmuştu. Ancak bu araştırmalar, genellikle medyada yeterince yer bulamamış veya evliliğin olumlu etkilerini vurgulayan araştırmalarla gölgede kalmıştı. Kaliforniya Üniversitesi’nden yapılan araştırma, evlilik, mutluluk ve sağlık arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirdi. Araştırma, evliliğin, insanların hayatlarını iyileştirmek için tek veya en iyi yol olmadığını, insanların mutluluk ve sağlıklarını, evlilik durumlarından bağımsız olarak, kendileri için en uygun olan şekilde geliştirebileceklerini gösterdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ