banner112
banner111

Yol düzenleme ve beton elemanları satın alınacak

Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü yol düzenleme ve beton elemanları satın alacak.

Yol düzenleme ve beton elemanları satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Detaylar için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 16:28
YORUM EKLE

banner101

banner100