banner112
banner111

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde bulunan 24 adet Vakıf taşınmazını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Genel, Teknik ve Özel Şartnameler çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verecek. İhalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacak olup, takip eden yıllardaki kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 31 Mayıs 2022 Salı günü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hizmet binasında yapılacak.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü'nde görülebilir.

İHALE ŞARTLARI

1- Yukarıda özellikleri belirtilmiş Vakıf taşınmazları hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Genel, Teknik ve Özel Şartnameler çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar kiralanacaktır. İhalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Takip eden yıllardaki  kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. 

2- İhale 31.05.2022 Salı günü Saat:10:30' da başlamak üzere Tokat İl ve İlçelerinde, Saat 14:00 'de başlamak üzere Çorum ve  Amasya İl ve İlçelerinde bulunan taşınmazların Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacaktır..

3- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı,  Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Tokat Şubesindeki TR220001500158007309653475 IBAN nolu “Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” hesabına yatıracaklar dekontu ile birlikte (Dekontta ihaleye katılacak şahıs veya tüzel kişinin adı ile taşınmazın dosya numaraları belirtilecektir), a) Şahıs olarak ihaleye girecekler için adres beyanı/yerleşim yeri belgesi ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdan sureti, b) Şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, c) Vakıf/Dernek/Kooperatif/Sendika vb. olarak girecekler için yönetim kurulu kararı, yetki belgesi ve imza sirküsü ile faaliyette olduklarını gösterir belge  ile birlikte ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır. Geçici teminatı, teminat  mektubu olarak vereceklerin teyit yazısı ile birlikte getirmeleri zorunludur. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. Belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100