banner112

Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak

Ordu Üniversitesi laboratuvar sarf malzeme satın alacak.

Laboratuvar sarf malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- Teklif edilen tıbbi malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.)  kayıtlı olmalıdır ve Yeterlilik Bilgiler Tablosunda beyan edilmelidir. Yeterlilik Bilgier Tablosunda istenilen bilgi ve belgeler beyan edilmediği takdirde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklif edilen tıbbi malzemeler T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.)  kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürürlükte olduğu bildirilen sisteme (Ürün Takip Sistemi (UTS) v.b.)  kayıtlı olmalıdır ve Yeterlilik Bilgiler Tablosunda beyan edilmelidir. Yeterlilik Bilgier Tablosunda istenilen bilgi ve belgeler beyan edilmediği takdirde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100