banner112

İBB İtfaiye Eri ve Zabıta alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacak.

İBB İtfaiye Eri ve Zabıta alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar 5 - 9 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb... adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklar.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.         Türk vatandaşı olmak.
2.         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6.         İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

banner123
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100