banner112

Elektrik enerjisi satın alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi elektrik enerjisi satın alacak.

Elektrik enerjisi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileği adres: İstanbul Rumeli Üniversitesi
İhale Dokümanı Satış Bedeli: 500,00 TL. (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Rumeli Üniversitesi - Halkbank - TR34 0001 2001 3780 0006 0000 01
İşe başlama ve Teslim Süresi: 01/06/2022 tarihi itibariyle kesintisiz olarak elektrik enerjisini vermeye başlayacak 31/05/2023 saat 00:00’ da sona erecektir.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair içinde bulunulan yılda alınmış Faaliyet Belgesi.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100