banner112

BOTAŞ'tan araç satış ihalesi

BOTAŞ International A.Ş., Kurum bünyesindeki 24 adet kullanım dışı aracı ihaleyle satışa çıkardı.

BOTAŞ'tan araç satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale için tekliflerin 22 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'e kadar Haydar Aliyev Deniz Terminali, Gölovası Mevkii, Ceyhan, Adana adresine elden teslim edilmesi veya posta/kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Araçlar toplu şekilde satılacak olup tek tek araç satışı yapılmayacak.

Satılacak araçlar kurum muafiyetine istinaden vergisiz alınmış araçlardır. Devir sırasında yüklenici tarafından ÖTV ve KDV tutarları ödenecek.

İhaleye katılım için gerekli belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

banner123
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100