2017 yılında KPSS'yi kazanan B.A., Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Devlet Hastanesi'ne tıbbi sekreter olarak atandı. Fakat B.A.'nın ataması, yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının olumsuz sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilmedi.

TCG Bora Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı TCG Bora Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı

Hakkında herhangi bir adli ya da idari soruşturma bulunmadığını ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı da olmadığını belirten B.A., atamasının neden yapılmadığını anlayamadı. B.A., işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak 2018 yılında Ankara 2'nci İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı.

Mahkeme Kararı: Güvenlik Soruşturması Olumsuz, Atama Yapılamaz

Mahkeme, B.A.'nın atamasının yapılmamasının sebebinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olması olduğunu ve bu durumun hukuka aykırı olmadığını savundu. B.A., mahkemenin bu kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Fakat istinaf mahkemesi de davayı reddetti.

AYM'ye Başvuru: Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edildi

B.A., AYM'ye başvurarak "Adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkı"nın ihlal edildiğini savundu. B.A., güvenlik soruşturmasında esas alınan bilgi, belge ve delillerin kendisine ne idari ne de yargısal süreçte açıklanmadığını ve bu durumun adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu ileri sürdü.

AYM: Güvenlik Soruşturması Sonucu Belirsiz, Gerekçeli Karar Şart

AYM, B.A.'nın başvurusunu değerlendirdi ve mahkemenin verdiği kararda güvenlik soruşturmasının neden olumsuz sonuçlandığına dair herhangi bir bilgi yer almadığını tespit etti. AYM, mahkemenin bu tutumunu eleştirerek "Güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına bağlı olarak atanmamaya dair tesis edilen işleme karşı açılan bir davada, davacının hangi sebeple güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının ve güvenlik soruşturması neticesinde elde edilen verinin kişinin yapacağı görevi neden olumsuz etkilediğinin açıkça ortaya konulması önemlidir" dedi.

AYM'ye göre, mahkemenin B.A.'ya karşı adil bir yargılama yapması için güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilgilerin neler olduğunu kararında belirtmesi ve bu bilgileri B.A.'nın yerleştirildiği kurum ve alacağı görevi göz önünde bulundurarak değerlendirmesi gerekiyordu. AYM, mahkemenin bu eksikliğini gidermesi için detaylı bir gerekçe sunmasını ve keyfiliğin önüne geçmesini istedi.

Adil Yargılanma Hakkı Teslim Edildi, Yeniden Yargılama Kararı

AYM, mahkemenin B.A.'ya karşı adil bir yargılama yapmadığına ve bu nedenle "Adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM, B.A.'nın yeniden yargılanmasına hükmetti.

Editör: Kazim Bozkurt