Yüksek Mahkeme, bugün başkanını seçti. Başkanlık koltuğundaki isim değişmedi.

AYM, Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle başkanlık seçimini bugünkü Genel Kurul gündeminde ele aldı. Seçim, 1982 tarihli Anayasa ve 2011 tarihli Anayasa Mahkemesi Kanununun belirlediği esaslar doğrultusunda gerçekleşti.

Seçim, gizli oylamayla yapıldı ve Arslan yeniden başkan seçildi. Başkan ve üyeler arasında yapılan seçimde, 15 AYM üyesinin salt çoğunluğu tarafından desteklenen aday, 4 yıl boyunca başkan olarak görev yapacak.