TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/21108 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Aydın İli, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 321 ada 21 parsel , A Giriş 6. Kat+ Çatı Katı 11 Numaralı bağımsız bölüm taşınmaz, 1.032,77 m2 yüzölçümlü, İki Bodrum, Bir Zemin, Altı Normal Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası ana taşınmaz niteliğinde, 32/1032 arsa paylı, Dubleks Mesken bağımsız bölüm niteliğinde ve tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz açık adresi; Aydın ili, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Vali Konağı Bulvarı Dış Kapı No:19 A Giriş'dir.

Tespite konu bağımsız bölüm; betonarme şeklinde inşa edilmiş 2 bodrum+zemin+6 normal katlı binada 6. Normal kat+çatı katında bulunan kuzeybatı-güneydoğu cepheli dubleks mesken niteliğindedir. Tespite konu bağımsız bölüm dubleks mesken mevcutta kullanılır durumdadır. Taşınmazın bulunduğu binanın 2. bodrum katında sığınak ve kapalı otopark bulunmaktadır. Taşınmaz; elektrik-su-telefon-kanalizasyon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek konumda ve parsel önüne kadar kaplama yolu olan yaklaşık 11 yıllık asansörlü binada bulunan bağımsız bölümdür.

Tespite konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın dışı ve içi boyalıdır. Tespite konu bağımsız bölümün pencereleri plastik doğrama şeklindedir. Bağımsız bölüm çarşı, pazara ve belediye, okul, hastane gibi kamu kurumlarına yakın konumdadır. Tercih edilirliği yüksektir. Tespite konu bağımsız bölüm projesine göre kuzeybatı-güneydoğu cepheli; yaklaşık 315,00 m2 brüt alanlı ve yaklaşık 254,91 m2 net alanlı olup; salon, 7 adet oda, mutfak, antre, 2 adet hol, banyo, wc, lvb, 4 adet duş ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Salon 40,21 m2, oda 19,25 m2, oda 20,44 m2, oda 31,05 m2, oda 21,00 m2, oda 13,47 m2, oda 18,75 m2, oda 25,44 m2,mutfak 20,36 m2, antre 7,96 m2, hol 5,13 m2, hol 11,37 m2,banyo 3,79 m2, wc 1,81 m2, lavabo 1,33 m2, duş 2,96 m2, duş 3,78 m2, duş 3,74 m2, duş 3,07 m2, balkon 5,11 m2 ve balkon 13,56 m2 şeklindedir. İlk Ruhsat Tarihi: 06.04.2009, Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarihi: 30.03.2011' dir.

Adresi : Aydın İli, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Vali Konağı Bulvarı Dış Kapı No:19 A Giriş'dir.
Yüzölçümü : 1.032,77 m2
Arsa Payı : 32/1032
İmar Durumu: Mülga Aydın Belediyesi Meclisinin 12.06.2002 tarih ve 60 sayılı kararı gereği 1/1000 revizyon imar planına göre bitişik nizam 7 kat ticaret alanında yer almaktadır.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL (TAM HİSSE)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:"İşbu taşınmazın 131.65 m2 lik kısmı yoldan ihdas suretiyle oluşturulmuştur.27/07/2006" ve "Yönetim planı: 21/01/2010" beyanları ile birlikte satılacaktır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:45

2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:45

22/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için

Editör: Cem Özer