ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aydın Çine'de satılacak arsa . İşte detaylar...

T.C.
ÇİNE
İCRA DAİRESİ
2022/198 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/198 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi söz aldı:"Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Davutçu Mevkii, 45 ada, 120 parsel 225,30 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda "Arsa" vasfındadır.Taşınmaz tam hisse ile adına kayıtlıdır.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 372. Sokakta kalmaktadır.İmar Durumu; Taşınmaz parsel Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut alanında olup ayrık nizam 4 kat (A-4) şeklinde imarlıdır.Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır.Taşınmaz parsel elektrik, su, telefon, ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır. Parselin bulunduğu lokasyonda 1-2 katlı yapılar bulunmakta olup yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Söz konusu parsel dikdörtgene benzer olup ara parseldir. Parsel Aydın - Çine karayoluna 40 metre mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel mevcutta komşu parseller ile birlikte kullanılmaktadır.Zirai Yönden Tespit; Taşınmaz üzerinde halihazırda 5-6 yaşlarında 1 adet dut, 1 adet 8-10 yaşlarında erik, 1 adet 20-25 yaşlarında incir, 1 adet 50 yaş üstü çam ağacı bulunmaktadır."dedi.
Kıymeti : 557.617,50 TL
KDV Oranı : %10 (tescil tarihinde yasada değişiklik olması halinde KDV oranında bir artış olursa artan oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi söz aldı:"Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Davutçu Mevkii, 45 ada, 121 parsel 726,90 m2 yüz ölçümlüdür.Taşınmaz tapuda "kargir 2 ev" vasfındadır. Taşınmaz 3/4 hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Borçlunun 3/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 372. Sokakta kalmaktadır.İmar Durumu; Taşınmaz parsel Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut alanında olup ayrık nizam kısmen 4 kat (A-4) ve kısmen de 2 kat (A-2) şeklinde imarlı olup 45 ada 172 parsel ise 45 ada 156 parsellerle şuyulu olup tek başına yapılaşamaz.Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır.Taşınmaz parsel elektrik, su, telefon, ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.Parselin bulunduğu lokasyonda 1-2 katlı yapılar bulunmakta olup yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Söz konusu parsel trapeze benzer olup köşe parseldir. Parsel Aydın - Çine karayoluna 40 metre mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel mevcutta komşu parseller ile birlikte kullanılmaktadır.Parsel üzerinde iki katlı mesken olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapının dışı sıvalı ve boyalı olup çatısı kiremit ile kaplıdır. Pencereler pvc doğramadan imal edilmiş olup demir korkulukludurlar. Meskenin oturumu yaklaşık olarak 160,00 m2 alanlı olup meskenin toplamı ise 320,00 m2 alanlıdır. Parsel üzerinde 40 m2 yüzme havuzu ve 60 m2 de müştemilat bulunmaktadır.Zirai Yönden Tespit;Taşınmaz üzerinde halihazırda bakımsız vaziyette 20-25 yaşlarında 4 adet turunçgil, 50-60 yaşlarında 1 adet incir, 30-35 yaşlarında 1 adet palmiye, 15-25 yaşlarında 1 adet dut, 1 adet yenidünya, 1 ader incir, 1 adet bağ, 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır.Kıymet taktirinin yapıldığı (23.04.2022) tarihindeki değeri ise = 3.000,00x1423,27/2011,13=±2.125,00TL/m2 alacağı,Taşınmazların kıymet takdirindeki değerleri;Taşınmaz arsanındeğeri = 726,90m2 x 2.125,00 TL/m2=1.544,662,50 TL,Meskenin değeri =320,00m2 x 3.000,00TL/m2 x (1-0,30y.p.)= 672.000,00 TL,Müştemilat =60,00m2 x 1.000,00TL/m2 = 60.000,00TL,Havuz =40,00m2 x800,00TL/m2=32.000,00TL,Ağaçlar=0,00TL,TOPLAM= 2.308.662,50 TL,Borçlunun 3/4 hissesine düşen1.731.496,88 TL"dedi.
Kıymeti : 1.731.496,88 TL
KDV Oranı : %20 (tescil tarihinde yasada değişiklik olması halinde KDV oranında bir artış olursa artan oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bilirkişi söz aldı:"Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Davutçu Mevkii, 45 ada, 122 parsel 517,80 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda "Arsa" vasfındadır.Taşınmaz 1/4 hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Borçlunun 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 422. Sokakta kalmaktadır.İmar Durumu;Taşınmaz parsel Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut alanında olup ayrık nizam 2 kat (A-2) şeklinde imarlı olup 45 ada 171 parsel ile şuyulu olup tek başına yapılaşamaz Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır. Taşınmaz parsel elektrik, su, telefon, ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır. Parselin bulunduğu lokasyonda 1-2 katlı yapılar bulunmakta olup yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Söz konusu parsel kareye benzer olup ara parseldir. Parsel Aydın - Çine karayoluna 80 metre mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel mevcutta komşu parseller ile birlikte kullanılmaktadır.Zirai Yönden Tespit; Taşınmaz üzerinde halihazırda bakımsız vaziyette 20-25 yaşlarında 12 adet turunçgil, 15-20 yaşlarında 2 adet dut, 35-40 yaşlarında 1 adet ceviz ağacı ile kurumuş vaziyette 11 adet turuncçgil ağacı bulunmaktadır.
Kıymeti : 159.223,50 TL
KDV Oranı : %10 (tescil tarihinde yasada değişiklik olması halinde KDV oranında bir artış olursa artan oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi söz aldı:"Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Davutçu Mevkii, 45 ada, 123 parsel 265,60 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda "Arsa" vasfındadır. Taşınmaz 3/4 hisse ileBORÇLU adına kayıtlıdır.BORÇLUNUN 3/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 422. Sokakta kalmaktadır.İmar Durumu; Taşınmaz parsel Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut alanında olup ayrık nizam 2 kat (A-2) şeklinde imarlıdır.Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır. Taşınmaz parsel elektrik, su, telefon, ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.Parselin bulunduğu lokasyonda 1-2 katlı yapılar bulunmakta olup yapılaşma kısmen tamamlanmıştır.Söz konusu parsel dikdörgene benzer olup ara parseldir. Parsel Aydın - Çine karayoluna 80 metre mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel mevcutta basketbol sahası olarak kullanılmaktadır. Söz konusu parsel mevcutta komşu parseller ile birlikte kullanılmaktadır.
Kıymeti : 245.016,00 TL
KDV Oranı : %10 (tescil tarihinde yasada değişiklik olması halinde KDV oranında bir artış olursa artan oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 11:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilirkişi söz aldı:" Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Davutçu Mevkii, 45 ada, 124 parsel 264,40 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda "Arsa" vasfındadır.Taşınmaz 3/4 hisse ileborçlu adına kayıtlıdır.Borçlunun 3/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 422. Sokakta kalmaktadır.İmar Durumu; Taşınmaz parsel Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut alanında olup ayrık nizam 2 kat (A-2) şeklinde imarlıdır.Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır. Taşınmaz parsel elektrik, su, telefon, ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.Parselin bulunduğu lokasyonda 1-2 katlı yapılar bulunmakta olup yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Söz konusu parsel dikdörgene benzer olup ara parseldir. Parsel Aydın - Çine karayoluna 80 metre mesafededir.Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel mevcutta basketbol sahası olarak kullanılmaktadır. Söz konusu parsel mevcutta komşu parseller ile birlikte kullanılmaktadır.Zirai Yönden Tespit;Taşınmaz üzerinde halihazırda 1 adet 14-15 yaşlarında dut ağacı bulunmaktadır.
Kıymeti : 243.909,00 TL
KDV Oranı : %10 (tescil tarihinde yasada değişiklik olması halinde KDV oranında bir artış olursa artan oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 12:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bilirkişi söz aldı:"Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Davutçu Mevkii, 45 ada, 130 parsel 26,90 m2 yüz ölçümlüdür. Taşınmaz tapuda "Arsa" vasfındadır. Taşınmaz 3/4 hisse ileborçu adına kayıtlıdır. Borçlunun 3/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 372. Sokakta kalmaktadır.İmar Durumu; Taşınmaz parsel Çine Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut alanında olup ayrık nizam 2 kat (A-2) şeklinde imarlı olup 45 ada 131 parsel ile şuyulu olup tek başına yapılaşamaz.Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır. Taşınmaz parsel elektrik, su, telefon, ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır. Parselin bulunduğu lokasyonda 1-2 katlı yapılar bulunmakta olup yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Söz konusu parsel üçgene benzer olup köşe parseldir. Parsel Aydın - Çine karayoluna 40 metre mesafededir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Zirai Yönden Tespit;Taşınmaz üzerinde halihazırda 20-25 yaşlarında 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır.
Kıymeti : 49.933,12 TL
KDV Oranı : %10 (tescil tarihinde yasada değişiklik olması halinde KDV oranında bir artış olursa artan oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

Mercedes CLA 200 AMG 640.000 ₺''ye icradan satılacak Mercedes CLA 200 AMG 640.000 ₺''ye icradan satılacak
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:00

11/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR